Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
   
  Näütüs tetäs vallalõ Oravil 7. põimukuu pääväl üten timahavadsõ Kaika suvõülikooli alostusõga.

  Eesti genealoogia selts kuts näütüsel üten lüümä Vahtsõliina kihlkunnast peri inemiisi, kiä omma umma sugupuud uurnu. Matõrjaali sugupuiõ kotsilõ oodõtas ildampa seo kuu lõpus.

  Teedüst saa seldsi Võromaa osakunna juhataja Hinni Maimu käest tel 5190 9744 vai hinnmaimu@hot.ee.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!