Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Elä teno tohtrilõ
   
  Ma olli tsipa inämb ku aasta tagasi Võro kultuurimajan Uma Pido jaos laulõ har’otaman. Proovi vaheaol nakas’ äkki pää ümbre käümä ja tasakaal kattõ är. Sai viil lähkül olnulõ laulumehele üteldä, et hoia kinni, ma sata ja päält tuud kattõ olõmisõst arvusaaminõ mõnõs aos.

  Sai Võro haigõmajja. Muka nakas’ tegelemä süämetohtri Metsalliku Leila. Tä küsse ja kirot’ kõik üles, midä ma tiidse uma süäme kottalõ ja küsse viil pall’o tuud kah, millest ma es saa arvu, mille tuud või haigusõluu man vaia minnä. Sõs nakati tegemä egäsugutsit uurmiisi ja pruuvõ. Küländ lühkü aoga sai asi selges ja minnu saadõti edesi Tartulõ Maarjamõisa haigõmajja uurmiisi manu tegemä, selle et Võrol ei olõ rohkõmb võimalik täpsembält teedä saia, midä tulõ tetä, et vanamiis jälki jutti saassi.

  Tartun panti minnu eräkõrralidsõ kardioloogia osakunda, sai tohtri Kalderi Mardi manu. Tuu ütlemäldä noorõlik, virk ja viks halli pääga Setomaa juuriga miis võtt’ mu haigusõ väega tõsitsõlõ ette. Täl oll’ hulga haigit, a mullõ jäi sääne tundminõ, nigu tä olõsi õnnõ mukka tegelnü. Tä istõ sängü veere pääle ja mi aimi juttu nigu umasugudsõ.

  Pääle nädälipäivi uurmiisi ütel’ tohtri Kalder, et ku sa tahat viil ellä ja terves saia, sõs tulõ minnä väidse ala. Küsti, kas ma olõ tuuga nõun.

  Ütlemäldä huulja haigõmaja tüütäjä ja dr Kalder mõiu mullõ nii, et anni pikembält mõtlõmada uma maapäälse iho tohtridõ kätte.

  Määrät päävä hummogu sõitsõ, pal’as nigu põrknas, haigõmaja sängüga opitarõ poolõ. Ku ti arvati, et mu haigõ süä pesse nigu voonakõsõ hand inne lihas saamist, sis essüti. Ma olli üts suur rahu esi, selle et mu vaim oll’ väega häste ette valmistõt.

  Minnu lõigas’ kirurg Aro Toomas, anestesioloog oll’ Indi Eve. Intensiivin kandsõva mu iist huult anestesioloogia õdõ Hüti Janne, intensiiviõdõ Rohtlaanõ Kristel, õdõ Schmidti Angela, põetaja Kaivu Lilyan ja Rüütli Natalia ja intensiiviosakunna kardioloog Kõvaski Sirje.

  Paranõminõ läts’ virka. Nüüt om opist müüdä üle aasta ja ma tunnõ, et olõ tävveste terve inemine! Olõ lugõnu aokirändüsest ja kuuldnu muidu virisemist ja tohtridõ süüdistämist. Soovitasi siski kõgõpäält kaia hindä sisse ja küssü hindä käest, kas ti esi olõti elänü õigõlõ vai olõti palotanu umma ello?

  Andkõ andis dr Metsallik ja kõik Maarjamõisa tohtri, et ma ei mõista löüdä ti tennämises küländ ilusit sõnnu. Ütle teile kõigilõ Võrumaa mehe suurõ teno. Annassi taivanõ esä teile kõigilõ hääd tervüst korgõ iäni ja elu lõpuni!


  Sika Aavo, terves saanu miis

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!