Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Tapja makõ elo
   
  Ruitlasõ Olavi, õigõ miis
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  Loi ilda aigu Postimehest luku «Justiitsministeerium: perevägivalla käigus tahtmatut tapmist ei saa karmilt karistada». Nigu ma tuust luust vällä loi, sis kuritego om õnnõ tuu, ku sa tuud kurja teko tõtõst tetä tahtsõtki. Tõisi sõnnoga: ku tahat tapjat tapmisõ iist karista, sis piät inne är tõõndama, et inemine tõtõstõ säänest tulõmit tahtsõ. A tuu tõõndaminõ om üts väega keerolinõ asi...

  Tapja tiid no õkvalt, midä tetä tulõ: pääle tapmist piät õkvalt jala harku ajama ja ragoma: ma es taha tappa! Et tahtsõ õnnõ lüvvä, a väidse unõhti kogõmada peio... Es panõ tõõsõpoolõ taldrigu pääle kihvti, panni hindä taldrigu pääle, a naanõ, va ahnõ raibõ, tull’ esi mu kausist süümä.

  Ämm tahtsõ hüdsetabletti, a sul lätsi tableti segi ja kogõmada sai tälle kimmäst unõruuht. Ega sa talle näpuga suuhtõ es tsuska, ämm esi neeläht’... Veit viil klaasiga vettki pääle.

  Ku õks väega häste mitte-tappa-tahtminõ läbi viiä, sõs päset vast ülepää ilma karistusõlda.

  Ku sa ämmäle salli kaala köüdät ja veidükese kimmämpä kokko tõmbat, sõs sa jo es taha tedä tappa, a tahtsõt kõgõst süämest, et rummal vanainemine külmä es saanu ja kaalal veidükese lämmämb olnu. Kohus saa arvo, et sa es taha tappa, pand sullõ tingimisi karistusõ kaala ja jätt sinno proovi pääle, a päävalust olõt kah igävädses aos vallalõ...

  Esiki raha iist tapja või no üldä, et tahtsõ näet hirmutamisõs kõrva pääst är laskõ, a ohvri, ullikõnõ, naas’ pääga vehkmä ja sai õkvalt otsaette. Ja miis või umma naist pessä kasvai kooni maaha lõpõs... Ega miis jo tuud joht es taha!

  Pääväleht kirot’ ütest Tal’na mehest, kiä minevaasta uman elämisen naasõ kinni köütse, teibiga suu kah kinni kliipse ja hoitsõ nii kavva ku naasõl hõngu kinni pitsit’.

  No sai mehekene puultõist aastakka ja tuud muidoki tingimisi: tä jo es mõista arvada, et naanõ är koolõs! Tõsõ pääliina mehe naanõ kuuli uman elotarõn är: miis oll’ tedä väidsega tsusanu ja vere vällä lasknu.

  Miis oll’ hinnäst ullis joonu ja naist tondis pidänü ja loomuligult pässi peris karistusõst.

  Riiki ei tohe riitä, tuu iist saat eloaigsõ. Ku pur’on pääga sõitma läät, saat kriminaalkõrran vasta näppe... A ku mõnõ vanamuti keldrist sahvti virotat, vai no sis uma naasõ maaha lüüt, olõ-i hätä: tuu väiku sita peräst siin õigusriigin viil kur’ategijä olõ-i!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!