Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
   
  Peedosaarõ Kaisa
      
   
   
  Vanahalva naasõ pruuvva hinnäst ilosambas tetä Tohtri tege asja hullõmbas... 
      
  Ku ma minevä puulpäävä 14. Paganamaa päivi lõpus Krabi külätiatri vahtsõt tükkü kaema jõudsõ, sis vali vihma, a tuu es sekä joht kedägi. Panni prügükoti istmise ala ja naari üten paikligõ inemiisiga tiatrirahva viguridõ pääle.

  Jutusta teile kah, kalli lugõja, millest kõnõl’ «Ummbe vigatse pruudi vol 2»: Vanapakan oll’ hindäle määndsegi lepinguga saanu kats ilmatuma suurt, laiska ja hobõsõnaaruga naist. Tuu nakas’ juba sarvikul süäme pääle, et noid kattõ piät üllen pidämä. A üts juut tahtsõ vannahalva avita.Tä lugi lepingust vällä, et kunagi oll’ vannutütrikke «kobistaman» käünü stilist, ilokirurg ja treener. No aeti neo jälki vällä ja kästi uma «praak» kõrda tetä. Kuis tuud tetti, piäti esi kaema minemä (pia mängitäs tükkü Mõnistõ muusõumin), a tuu ma ütle är, et perän olli na vanatütrigu viil hirmsamba ku inne.

  Millest kõnõl’ Paganamaa päivile kokko tulnu rahvas? Pensionär Hainassõ Senja (65) oll’ päivi kõrraldamisõ man ja lava pääl kah.

  «Ma olõ iks nuuriga kuun, mis sis, et vana olõ joba!» naard’ tä esi ja arvas’, et vihma olõs võinu veidemb tulla, ja Paganamaa elo kotsilõ arvas’, et rahha võisi sinnä inämb jõuda, ku parhilla jõud.

  Paganamaa päivi pääkõrraldaja, kooli sekretär Kõvatu Jaana (33) om naid päivi vidänü joba neli aastakka. Süäme pääl om täl parhilla kaemisõ-torni kõrdategemine.

  Võromaalõ tull’ tä elämä kümne aastaga iist. «Ku ma edimäst kõrda Krabi küllä tulli, sis mõtli, et siiä ma külh inämb ei tulõ. A no siin ma olõ,» ütel’ Jaana muiatõn.

  «Vahtsõnõ torn, oppõraa kõrda, inämb tegemiisi,» lugi üts Krabi miis (es taha umma nimme üteldä) üles, midä olõs vaia kodokandin är tetä. Paiga pääl oll’ tä tuuperäst, et kotost oll’ hää lähküst tulla ja muidoki oll’ vaia Krabi uhkusõ, uma külätiatri vahtsõnõ tükk är kaia.

  Kohalõ oll’ tultu esiki Talinast. «Mi pere jaos om seo nigu traditsioon. Joba neländat aastat olõmi siin kohal,» selet’ üts pääliina miis. «Egä kõrd om olnu iks midägi vahtsõt ja põnõvat kaia.»


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!