Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Kalamehe trehväse Võõpson
   
  Seo puulpäävä tulõ Võõpson mitmõ aasta takast jäl kalamiihi päiv.

  Varra hummogu nakkas pääle kalapüüdmise võistlus, inne lõunat saava pritsikuuri man kokko Räpinä-puulsõ Võõpso kooli vilistläse, et kooliaigu miilde tulõta ja vanno tutvit kotussit kaema minnä.

  Kokkosaamisõ kõrraldaja pallõsõ vilistläisil üten võtta vana pildi, mille päält saa nätä, määne oll’ Võõpso koolielo mitmit kümnit aastit tagasi. Vanno koolipilte ja –papridõ näütüst saa kaia Võõpso seldsitarõn.

  Päält lõunat naatas kalalaada pääl kauplõma ja Lämmijärve pääl lusti sõitma (Kae ka kuulutust Uma Lehe 4. küle päält!)


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!