Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Tõnõ raamatupäiv Kanepin
   
  Tulõva puulpäävä kõrraldas Kanepi raamadukülä Kanepi vana kerigumõisa aida man (pästeammõdi lähkül) tõsõ raamatupäävä – saa kullõlda tunnõtuisi kiränige mõttit, osta raamatit ja nätä näütemängu.

  Tegemiisi jakkus õdaguni vällä: esinese kiräniku, näüdätäs nellä vahtsõt raamatut, kuulutõdas vällä tõnõ Kanepidsõ hammõ võitja.

  «Kanepine hame» om avvuhind kümme aastakka tagasi vällä antu raamatule, miä viil täämbädsel pääväl tähtsä om.

  Mineväaasta, edimädsel raamatupääväl sai sändse hammõ hindäle Kauksi Ülle uma romaani «Paat» iist.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!