Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
   
  25. hainakuu pääväl kõrraldas Hurda-nimeline Põlva rahvaharidusõ selts Himmastõst peri suurmehe Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäävä pido.

  Huviliidsilõ näüdätäs Hurdaga köüdetüisi kotussit. Mamastõn, kon kivi näütäs Põlva kihlkunnakooli kotust, kõnõlõs Hurda kultuuripreemiä saanu aoluulanõ Hirvlaanõ Milvi.

  Inneskidse Põlva kerigukõrdsi man käve Hurt koolipoissõlõ vesikringlit ostman, et sis näidega õdagu koolitarõn rahvaperimüisi kõnõlda. Parhilla om sääl majan Põlva rahvaharidusõ seldsi kodo, millest kõnõlõs seldsi juht Villa Sirje.

  Põlva kerigu man mäng liina harrastustiatri jupikõist näütemängust «Jalutuskäik Jakobiga». Kalmuaia pääl pandas kündle Hurda vanõmbidõ havvaplatsi pääle.

  Surmamäe pääl saa kullõlda mäega köüdetüisi mälehtüisi Hurda noorõstpõlvõst.

  Suurmehe sõsara latsõlatsõlatsõ, Hurda kultuuripreemiä saanu Kähri Liina ja Himmastõ algkooli direktri Rammo Tiiaga kaias Toromäel Hurda kar’apoisipõlvõ- ja mängumaid.

  Sis mindäs Hurda Jakobi sünnükodo Lepä talo mano, midä Põlva rahvaharidusõ selts kõrda tege. Avvohinna saava opilaisi uurmistöie «Minu pere vana aja lood» võitja.

  Kõnõlõmisõ õdagul Põlva kultuurikeskusõn saava timahavadsõ Hurda-preemiä Tõnuristi Igor ja Needo Ülo.

  Kõnõlõsõ Hurda Jakobi nuur sugulanõ Hurda Mihkli, Kronbergi Janika kirändüsmuusõumist, külälise Tartost, Otõpäält, Helsingist, Peterburist ja muialt.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!