Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
   
  Harju Ülle
    
   
  Soomõ president Tarja Halonen nakkas Karulan Kaalepi Aini Sora talon tammõpuud mulda pandma 
    
  Soomõ president Tarja Halonen astsõ nätäl tagasi, 7. hainakuu pääväl Võro instituudi ussõst sisse ja opsõ üten tõisi suumlaisiga tsipakõnõ võro kiilt.

  «President tundsõ mi keele vasta suurt huvvi, küsse pall’o,» ütel’ oppusõ vidäjä Jüvä Sullõv. Oppus oll’ üts osa suumlaisi eesti keele suvõkursusõst.

  Tarja Halonen uurõ edimält tuud, kas võrokõisil om plaanin opada latsilõ umma kiilt «keelepesän» – väikun latsiaiarühmä muudu tsõõrin, kon kõnõldas umavaihõl võro kiilt, lauldas ja mängitäs.

  Soomõmaal omma saamlaisil sändse keelepesä ja saami latsi uma keele mõistminõ om viimädse aoga kõvva paranu. Soomõ kultuurkapitaali abiga om keelepessi tettü ka Vinnemaa õdagumeresoomõ rahvilõ.

  Tarja Halonen ostsõ ka võrokiilse piltsõnastu, et uuri, kuis tsirkõ, eläjit, puid ja muid asjo võro keelen kutsutas.

  Soomõ president üllät’ uma puhkusõ-aigsõ külänkäügiga mitmit Võromaa inemiisi.

  Kirämiis Kaalepi Ain, kiä suvitas parhilla Karulan uman Sora talon inämb ku 100aastadsõn tarõn, tiidse korgõ külälise tulõkist ette ja pallõl’ Soomõ riigipääl uma moro pääle üte tammõ mulda panda.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!