Nummõr' 184
Piimäkuu 30. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Maas’ka rikkust tarrõ ei tuu
 • Uudissõ
   
 • Kas järvi pääl marutaminõ tulnu är keeldä?
 •  
 • Illos küläpäiv ilmataadi kiustõ
 • Elo
   
 • Sõamäng staabist kaiõn
 • Märgotus
   
 • Hainsalu Lehte: lõuna puul om aigu ja inemist peetäs inemises
 •  
 • Eläjide ja tsirkõga üten
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
  Kirä Kaasanist
   
  Illos küläpäiv ilmataadi kiustõ
   
    
   
  Raudtii om Lepässaarõ süä  
    
  Lepässaarõ om pikä aoluuga armsa küläkene, mink inemise teivä joba aastaga algusõst pääle tüüd, et seo kuu 13. pääväl peetü küläpäivä tetä ja inneskidse küläelänigu kodo kutsu.

  Vana jaamahuunõ aknõ-ussõ olli 20 aasta iist lauduga kinni lüüdü, et maja är es laonu. Hoonõ sai vahtsõ näo.

  Jaama man võeti võsu maaha, tuudi vesidse kotussõ pääle täütes liiva, tetti lillipindre ja niideti murro.

  Ettevalmistus oll’ kõva, a ilmataadilõ tuu kõrda es lää: küläpääväl tull’ vihma hummogust pääle nigu pangist. Tuust huulmalda tull’ inemiisi hulga kokko. Õnnõ pääväkava tull’ väläst är jaamahuunõhe kolli.Vana jaamatarõ sai puupistü rahvast täüs ja inemiisi jakku ka perrooni pääle.

  Kuna raudtii om Lepässaarõ inemiisi jaos esierälidse tähendüsega, sis tuust oll’ kõvastõ juttu: laulti laulu «Vana vaksal», õdagujuht oll’ «jaamaülemb».

  Küllä oll’ kutsutu ka hulga tõisi külli rahvast. Kahkva külä oll’ ette valmistanu kava tuust, kuis tuu külä rahvas Orava jaamast rongiga Lepässaardõ pitto sõit. Laulsõ küläkapell, midä vidä viimäne Lepässaarõ jaamaülemb Koldi Hilja.

  Külä aoluust kõnõl’ põh’aligult inneskine koolioppaja Moori Tamara: kõgõ parõmbil päivil oll’ Lepässaarõ raudtiijaaman tüüd 20 inemisele! Petseri-Valga-Tarto liini sõit’ reisirong neli kõrda päävän ja egä poolõ tunni takast kaubarong. 2003. aastal pidi Lepässaarõn kinni viimäne reisirong ja ka jaamahoonõ panti kinni.

  Küläpäävä kõrdaminekile avidi üten Visnapuu pere, Koldi Hilja ja Lembit, Lõhmusõ Maia, Heinar, Mart ja Silvi, Moori Ruve ja Tamara, Luiga Kalle ja Galja, Järveperä Eda, Puškina Juta, Puškini Aino ja Kolja, Aganitsa Kalju, Vago Tiina ja Aigar, Rauga Artur.

  2010. aastagal kõrraldas suurõ küläpäävä timahava küläkosti toonu Kahkva külä.

  Pidäge iks umast küläst ja kodokandist!

  Pähnä Külli, kõrraldaja

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!