Nummõr' 183
Piimäkuu 16. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Avida vanno asjo otsi
 • Uudissõ
   
 • «Keväjä lätt iks puul palka maa sisse!»
 •  
 • Karula käsitüü plaat
 • Elo
   
 • Egäl lipul uma lugu
 •  
 • Vikadi tsagamisõ jaos oll´ vanast eräle pink
 • Märgotus
   
 • Lõbu Ragner: vanno palkmaio pästvä naasõ
 •  
 • Kogukond – kon taa om?
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
  Pätijaht lätt edesi!
   
  Ruitlasõ Olavi, kriminaal
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  Kapo poisi tegevä parhilla kõvva tüüd. Muud ei olõki, ku võetas üts pätt tõsõ perrä vahi ala ja pandas eeluurmisõ aos istma.

  Väiku murõ muidoki om, ku kapo viimädse ku üte päti sitsmä pand, kiä sõs siin riigin valitsõma nakkas?

  Villukõnõ om joba süüdü mõistõt, Otsalt käen, joba pitsitedi Seli Neinarit, ütte Tsahkna-poissi peeti kinni, Parbusõ ja Viisitammõ asjo uuritas tassakõistõ...

  Ega kapo ei jätä, timä pand kõik kinni... Andsip uma pääga mõtõl’, et las sotsi tegevä kõvva tüüd ja ku näid inämb vaia ei olõ, viskami nä ussõst vällä nigu kutsiga. A tuu läts’ Andsipil meelest, et Pihlipoisil om veidükese rohkõmb teedüst ja võimu ku timä sõbral, Rotari klubi semul Otsaltil! Parhilla sõs omgi käen tuu, midä Andsip es ooda – sotsrealism! Sotsrealism tuud tähendäski, et kõik pandas kinni...

  No ei taha Andsip Otsaltit inämb ärki tunda... Ütel’, et ei olõ Otsalt mullõ määnegi sõbõr... Säändse mäluga inemine ei saa jo pääministri tüüd tetä, sääne või kõgõ rohkõmb prügüauto pääl tüütä...

  Ku Andsipi käest küsti, kas tä 2. radokuul 1988 Tarton tudõngidõ kallalõ miilidsäpinne ässit’, ütel’ tä vasta, et taa om ull’ jutt... Ku tä ei mälehtä inemist, kellega tä kuu aigu tagasi sõbõr oll’, kuis tä tuud mäletäs, mis üle 20 aasta tagasi juhtu?

  Vanasõna ütles selgele: ütle, kiä su sõbõr om, sõs ma ütle, kiä sa esi olõt! Nii et ku Otsalt om pätt – ja om, tuust olõmi joba küländ teedüst saanu –, om arvada, et sõs om Andsip kah...

  Ja tõsõ seldsimehe olõ-i kah parõmba: mäletäti viil, ku mõni aasta tagasi napsunõ Krääsini Igor prügü mõtsa vei? Tulõ miilde, kuis Kristiina saarõ pääl lambakõisi nälän hoitsõ? Otsalti pini käpäkese es lää kah esi katski... Tuu oll’ jõuvõtõ hindä all tüütäjide ohjõn hoitmisõs: sinitside rõividõga kutska, ku sõnna ei kullõ, sõs murra kondi purus...

  President om aastidõ joosul uma avvoraha mitmõ kriminaalkur’ategijä ja niisama päti kaala pandnu... Lehe omma kah parra lamba olnu: 19.04.2006 kirot’ Sakala: «Lõuna prefekt Aivar Otsalt: politseiametnikul peab olema kõrgendatud õiglustunne». Luu ala oll’ Otsalti kotsilõ umakõrda kirotõt: «Vabal ajal tegeleb kergejõustiku, kalapüügi ja jahilkäimisega».

  No saa Otsalti aoviidüsside mano ka vanginkäümine... ja Tsahknal kah ja nii edesi...

  Ütskõrd, mitte väega ammu, tundu eestläne olla uhkõ ja hää. No om eestläses olõminõ veidükese vastikus tett...


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!