Nummõr' 62
Viinakuu 26. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Lindora laadul saa osta, kullõlda ja hääd tetä
 •  
 • «Ennola» raadion
 •  
 • Mõnistõ latsõ mänge keelepääväl Mehkamaa pulma
 •  
 • Kurgjärvel aeti piire
 • Elo
   
 • Papa Aadami kalmuaid
 •  
 • Kürvitsäst saa põnõvit süüke
 • Märgotus
   
 • Kimmäst koolist
 •  
 • Jostovi Mati: Võromaal ja Viromaal om pall'o ütist!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Täht'raamat välän!
   
   Nigu tradits'oonis saanu, tulõ Võro-Seto täht'raamat, prõlla sis 2005. aasta uma, vällä õkvalt Lindora laadu aos. Sääl saa sis hindäle vahtsõ täht'raamadu soeta ja seokõrd om taaga üten ka värviline sainakallendri.

  Midä sis saa täht'raamatust lukõ: pääle kallendri ja tähtsämbide võrokõisi tsõõrikidõ hällüpäivi kirotas savvusanna-uurja Margna Epp Lõuna-Eesti savvusannatüüpest ja vannust sannakombist, Hõrna Aare aga tulõtas miilde vannu seto kombit ker'konkäümisest viinavõtmisõni vällä.
     
  Et Võromaal väega avvustõdu tandsumemme Leete Kai elokäük' oll' kirriv nigu tsigani undruk, tuud and teedä Valpri Liina.

  Eräle nukk om hää söögi sõprulõ: saa teedä, kuimuudu kunstniguherr Navitroll'a seenesüüki tege ja Rahmani Jan valgustas, kuis rabarbri lambaliha päst.

  Ilvesse Aapo ku järveveere-miis' soovitas, kuis saa tetä armõdu hääd küdsetüt sudakut. A Elleri Kalle tegele-i vähämbide eläjidega, timä oppas, kuis tulõ võtta üts' põdõr, hulga nakrit ja mitmõlõ vallalõ süük' kokko kiitä.

  Nigu teedä, tulõ pääle söögitegemist kohegi panda perräjäänü prügü – Kõnnussaarõ Anu oppaski aso-sort'mist. Man om ka teedüs, kon omma kotussõ, kon erinevät asko kokko kor'atas. A Kauksi Ülle oppas üten tütre Salmega, kuis kirivit seto puppõ tetä.

  Täht'raamadu pand' kokko Ojari Triinu, Allasõ Diana tsehkend' juttõlõ mano pildi.
   
  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  «Rõugõ, Varstu vai Paganamaa kandin oll´ nõid pall´u ausamb inemine ku vallavanõmb!»

  Muusigamiis´ Sarvõ Mikk kõnõlõs edesi mõtlõja Sae Evaldi tähelepandmist.


   
     
   Uma Lehe sõbõr!