Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
   
  Maali mass kõik kinni!
   
  Ruitlasõ Olavi, massuvastanõ
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  No om selge, et egäsugumadsõ massunõsõmisõ omma tulõkil. Tulumass lätt suurõmbas, võiolla et tulõ latsilda inemiisi mass, joba plaanitas käübemass 20 protsõndi pääle nõsta ja nii edesi.

  Ligi Jürgen arvas, et tulumassu nõstminõ ei olõ hää, selle et niimuudu tekütämi majandusõlõ häti mano ja pakk vällä, et kõgõ õigõmb olõssi nõsta tarvitamismassõ, miä ollõv majandusõlõ kõgõ pehmemb...

  Nii et Ligi arvatõn om õigõ käübemassu ja aktsiisi nõsta. Käübemass ei mõoda firmasiid, nimä saava uma käübemassu nii vai naa tagasi, a tarvitaja mass nigu rägisäs. Vällä tulõ tuu, et ettevõtjalõ, kiä leibä tege, ei või massumasmisõga kurja tetä, a minno, kiä ma tuud leibä jürä, või kuuri külh?

  Aktsiis ollõv tarvitamismass, miä pandas osalõ kaubalõ pääle, et näid ülearvo pall’o es ostõtu. Tuu om muidoki jama, aktsiisi kallalõ mindäs selle, et riigile om rahha vaia ja ku terve riik kõrraga juuma, suitsu tegemä ja õnnõmänge mängmä naanu, olnu rahva tervüse peräst «murõn» Andsip päähalust ja rahahätist prii.

  Pääväleht kirotas aktsiisinõsõmisõ kotsilõ, et kuimuudu tuu inemiisi rahakoti pääle mõoma nakkas, olõnõs tuust, määnest aktsiisikraami ja ku pall’o kiäki tarvitas.

  Jälki ull jutt, miä käü õnnõ suidsu ja viina pruukmisõ kotsilõ! Ku pendsu ja nahvta aktsiis jälki nõsõs, ja tä nõsõs, sõs lätt tädi Maalil Misso külän vorsti- ja juustukilo jäl kallimbas, pinsi perän käümine ja nii edesi. Huulmalda tuust, et tädi Maalil massinat olõmangi olõ-i. Juhilupõ niisama. A mass aktsiisi kinni nigu elläi.

  Riik pand tädi Maalilõ tuud süüs, et ku aasta-paar tagasi majandusõga kõik kõrran oll’, tarvit’ tä ülearvo pall’o. Ja lask’ majandusõ põhja. No piät tä tuu iist veidükese vasta näppõ saama...

  Ei lää õks puuti ja ei võta toda kotikõist rahvapräänikit õdagudsõ tsäivii mano. Ei panõ vot soosti sisse hapund kuurt... Piimä ka ei panõ!

  Kuradi ahnõ vanamutt: vett olõ-i majan vai? Pääleki om tädi Maali pension kõik aig nõsõnu! Pension om nigu eelektri hind, kõik aig nõsõs... No maskõ aktsiisi! Ja käübemassu vähämbält kats protsõnti rohkõmb ku inne.

  Kül om mukav lehest lukõ, et Seedri Helir-Valdor lepingüle alla kirot’, minka riik võtt Euroopa investiirmispanga käest 8,6 miljardit võlgu. Ei tiiä, kas Seedri Valdor vai riik mass nuu miljardi tagasi... Hahaa... Riik määr uma tegemäldäjätmise tädi Maali kaala ja kül tädi Maali mass. Pension jo kõik aig nõsõs!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!