Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
   
  Seto lugõmik
   
    
   
    
  Täämbä, 2. piimäkuul kell 13 omma Setomaal Poloda nulgah Mikitämäe koolih vagivahtsõ Seto lugõmigu kaejadsi.

  Seto lugõmigu om kokko säädnü Mikitämäe kooli oppaja Jüriöö Vello. Pildi om raamatuhe joonstanu Riitsaarõ Evar. Nõvvo ja jovvuga avtamah omma olnu Reimann-Truija Nele, Kalkuna Andreas, Hao Paul ja Rahmani Jan.

  Raamatuh omma pala seto leeloimmilt, seto kiränigelt, noorilt, keskiälidsilt ni veidö vanõmbilt inemiisilt. Säält saa päähä oppi Seto hümne ja ilosit seto laulõ, selgest oppi mõnõ näütemängu, selgest saia, määne om Setomaa ni kuismuudu pitä seto pühhi ja täütä seto kombit.

  Kõgõpäält jaetas Seto lugõmigu kõigilõ Setomaa koolõlõ, koh opatas perimüst ja kiilt, ni leelopargõlõ, koh opatas noorilõ seto laulu.

  Seto lugõmigu tegemist ja välläandmist om umast pungast tugõnu Setomaa riiklik kultuuriprogramm ja Eesti kultuurkapital.

  Hõrna Aare


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!