Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
  Täämbä, 2. piimäkuul olõssi võrokiilse loomingu võistlusõ «Mino Võromaa» luuja, koolimiis Leoski Arvi saanu 70aastadsõs

  Trehvsimi Arviga varõmb aastan õks vähämbält kõrra, Kaika suvõülikoolin. Tuu oll’ 2008. aastagal Kaikal, ku tä tull’ suvõülikuuli üte esieräligu mehega.

  Ma kõnõli suvõülikoolin vanust Kaika kandi koolõst, ka Kaika õigõusu kihlkunnakoolist. Päält tuud kutsõ Arvi mu vällä ja ütel’, et taht mullõ tutvas tetä ütte kirämiist, kiä Kaika kooli kotsilõ viil midägi tiid. Nii saigi ma Arvi läbi tutvas Kraavi Frediga, kedä tundas katõ raamadu perrä: 1958 Kanadan ilmunu «Risttules» (kõnõlõs päält-sõa-aigsõst Kaikast) ja «Noa lood. Mälestusi Teise maailmasõja meredelt» (2005).

  Leoski Arvi oll’ miis, kiä tiidse pia kõiki Võromaa kirämiihi ja oll’ näide kirätöid lugõnu. Mi, tõsõ, tiiämi hääl juhul Kangrot, Uibopuud ja Kolka.

  Mälehtä-i, kas sai Arvit tennätüs tuu iist, et timä hüvä nõvvuga sai Kaika kuul minevä aastagasaa lõpun viil kõrras tüüle, inne ku kistu. Tuu oll’ iks innenägemäldä, et nii väikut kuuli pitä lubati.

  Ojala Uuno

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!