Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
   
  Seto jutussõ DVD pääl
   
    
   
    
  Vahtsõ seto jutussidõ DVD nimi om «Valgõ härg» ja sääl pääl om «kats tosinat seto jutust ja üts viil liisna», nigu päält lukõ saat.

  Kõiki jutussit saa DVD päält kaia-kullõlda ja tekstivihust üle lukõ kah. Lisas omma egä jutussõ man nii eesti- ku setokiilse kirä all ja inglüsekiilne kokkovõtõ om kah olõman. Juttõ lugõ 15 jutustajat.

  Jutu omma Setomaalt rahvasuust kokko kor’adu aastil 2004–2006. Korjaja olli Tarto ülikooli eesti ja võrdlõva rahvaluulõ osakunna inemise. Jutu DVD pääle valisi rahvaluulõtiidläne Järve Risto vällä paarisaa jutussõ siäst. Avit’ ka rahvaluulõtiidläne Hao Paul, kiä om esi seto.

  Teno Eesti kultuurkapitali ja Setomaa riikligu kultuuriprogrammi tugõmisõlõ saadõtas üts «Valgõ härg» egäle Põlva ja Võro maakunna koolilõ ja raamadukogolõ.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!