Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
   
  Laada-nädälilõpp
   
  Harju Ülle
   
   
  Minevä puulpäävä peeti Võrol kuvvõndat aastat Keriguplatsi laata, Põlvan Indsikurmun oll’ kah üle hulga ao suur laat.

  Mõlõmban kotussõn oll’ müüjit küländ hõrrõlt, a rahvast oll’ Indsikurmun külh hulga.

  Kon rahvast, sääl ka poliitigu: Võrol jagasi õhupallõ Rahvaliit, Põlvan Reformi-ja Keskeräkund, lisas küdsi Luigasõ Inara seto pliinõ kah. A ostja olli nõudligu: kaupa üsäga es haarda, häste läts’ söögikraam, üts miis otsõ Põlva laada pääl kuvaldat takan ja es lövväki.

  Plastmass kaubas es lää: arvada Hiinan tettü pudi-padiga kauplõvit indiaanlaisi õnnõ pildistedi ja Tupperware-kaussõ es taheta kaemalda hinna allalaskmisõlõ. Võrol õnnõs säänest kraami es olõki, a ka sääl ostõti iks innekõkkõ süüki.


        
   
   
   
  Nii Võro ku Põlva laadu pääl läts’ häste kaubas kõik, miä süvvä kõlvas’: esitettü leib huulmada tuust, et massõ 60 kruuni (Võrol), suidsuliha, seto kali ja olu (Põlvan). Võlss-seene: mõni ütel’ «and’sak!», mõni «njummi!»
   
    
   
  Liivi Helini tettü, istmisõs mõtõldu pehme eläjä miildüse rahvalõ: määnest kodo osta, uurva tõisi siän lõõdsamiis Noormaa Tarmo ja koorijuht Otsari Silja 
    
   
  Juhtkiri: Hää ettevõtmisõ üten puntran
   
  Tuu om jo vana hädä, et hää ettevõtmisõ tüküse ütel aol olõma ja inemine saaki-i egäl puul üten lüvvä, kon taht. Nigu minevägi nädälivahetus: laat nii Põlvan ku Võrol ja Tsooru laat kah viil! Vai nätäl tagasi: laat Urvastõn ja Kanepin! Niimuudu jakku-i ei rahvast ega kauplõjit ütegi laadu pääle.

  Mõni päiv om olnu eski viis säänest ettevõtmist, kohe võisi minnä, tõnõkõrd olõ-i üttegi. Tiiä juhussit, et üritüsekõrraldaja om pidänü perämädsel minotil uma as’a kelläao vai eski päävä är muutma, tuuperäst et tõnõ kõrraldaja kõrrald’ uma ettevõtmisõ samalõ rahvalõ tuusama ao pääle. Sääne jandal om kõrraldajidõ jõvvu ja kõrraldamisõraha raiskaminõ!

  Kas sis tõtõstõ ei saa neo inemise, kiä kõrraldasõ laatõ, kontsõrtõ, teemapäivi jne kaia, et samal aol ei olõssi kiäki tõnõ kah suurt üritüst plaannu? Pall’o ettevõtmisõ omma jo mitmit kuid ette kasvai Põlva ja Võro maakunna kodolehe pääl kirän! Kaegõ no perrä ja kõnõlgõ ütstõsõga, lepke kokko, et ütte masti ettevõtmiisi peris ütel aol ei olõssi!

  Harju Ülle, päätoimõndaja   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!