Nummõr' 180
Lehekuu 5. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa noorõ astva ello
 • Uudissõ
   
 • Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
 •  
 • Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Ruitlasõ imäga keväjädsen aian
 •  
 • Tütärlats meisterd’ mutõlauto
 • Märgotus
   
 • Kähri Liina: ummilõ sugulaisilõ oll’ Hurda Jakob lihtsä maamiis!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
  Üts küsümüs
  Viktoriin
   
  Nimi miist är ei tsurgi...
   
  Ruitlasõ Olavi, ropp miis
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  Rõiva Taavi ja Värgi Luisa õkvasündünüle maimukõsõlõ ollõv pant nimes Rõiva Miina Rihanna.

  Rõivas om ekäpiten kõrralinõ perekunnanimi, Miina jälki illos latskõsõnimi... A Rihanna? No kurat!

  Lei Interneti otsingulõ «Rihanna» ja sai üte niigrilaulja, kiä uma mehe käest kõik aig pessä saa.

  Minno naas’ huvitama, kuismuudu vällämaa inemise ummi ands’akidõ nimmiga toimõ tulõva. Naksi Internetist otsma... Ja oh imeht...

  Herräsmiis Putsi Kevinil om elon nii häste lännü, et timäst om viiemeistri saanu.

  Komposiitor. Om kirotanu muusikat sümfooniaorkõstrilõ. Pall’o kirotanu.

  Tõnõ soliidnõ miis Vitu Joe om treener, triin NFLin, professionaalsõn ameeriga jalgpalli liigan jalgpallimängjit.

  Ameeriga näütlejä, modell ja televisiooni saatõjuht Munni Olivia om sündünü Oklahoman. Olivial lätt häste, mäng filmen, telesõudõn. Päält tuu näge tä illos vällä kah. Modell piätki nägemä!

  Meil piät kõikaig suu kinni hoitma. Ja latsilõ ilosit nimmi pandma. Muido tulõ andmõkaitsõinspektsioon ja alostas väärteomenetlüst.

  A ku läät Internetiaadrõssi www.persegirls.com pääle, näet, et Ameerigan om vabahus ja kõik om lubat ni normaalnõ, persetütrigõlõ om tävveste umaette kuul tett. Opva sääl ja saava targas...

  Aokiränik Joseph J. Sitt näütüses tege uudissit. Või-olla et tege ka sittõ uudissit... A nimi ei olõ tedä kõrdagi segänü, nime peräst ei olõ Sita Joseph elo seen kannatama pidänü...

  Mis meil siin uma Eestimaa pääl säändsele vabahusõlõ ja lepligadsõlõ olõkilõ vasta panda om?

  Kuimuudu ma koolin käve, mälehtä külh. Kõrd sai Ruitlasõst Röhlanõ, sõs Ruiklanõ, sõs jälleki olli lihtsäle Ruik. Kõik kooliseldsilidse naariva minno tsias... Nüüt tsiagripp tulõ ja mass kätte, paras, ega ülekohus karistamalda ei jää...

  A Seedri Helir-Valdor? Midä timä koolin pidi mõtlõma. Ku kõik aig narriti?

  Kaegõ nüüt, hiussit pään ei olõ ja europarlamenti ei tükiki. Är murti miis joba koolipingin...

  Olõs Putsi Kevinit koolipingin kiäki niimuudu narnu, olõs illos sümfoonia «John Browni kihä» olõmalda...

  Tulõ taivas appi, ütelnü seo pääle Andsip, a ku Interneti kaudu jumala poolõ pöörüt ja lövvät iist lingi Angõrja Essändä Taivaminemise Kogohusõlõ, om selge, et siin ei avida taivas kah.

  Ei jõvva tuu angõrjas kah ütsindä sääl üllen inemiisi vällämärgitüsi asjo vasta...

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!