Nummõr' 180
Lehekuu 5. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa noorõ astva ello
 • Uudissõ
   
 • Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
 •  
 • Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Ruitlasõ imäga keväjädsen aian
 •  
 • Tütärlats meisterd’ mutõlauto
 • Märgotus
   
 • Kähri Liina: ummilõ sugulaisilõ oll’ Hurda Jakob lihtsä maamiis!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
  Üts küsümüs
  Viktoriin
   
  Imäpäävä viktoriin
   
  1. Kes omma neo kuulsa inemise: üts näist elli 97aastasõs ja oll’ läbi ao üts suurõmbit ja kuulsambit eesti luulõtajit, ka mitmõkõrdnõ Nobeli kirändüsavvohinna kandidaat. Timä tõõnõpuul elli ja opsõ Sännän Kaugu koolimajan, mille sainaplaadi pääl omma luulõria: Säält klassitarõst kõlap viil
  üts tsõõrimängu viis ...


  2. Kes om kõgõ parõmbas maaelo edendäjäs tunnistõt naanõ, kes üle kümne aasta om juhatanud Kuldri käsitüütarõ tegemiisi? Timä põhitüü om raamadukogo direktri ammõt.

  3. Kes om seo kiränik ja kultuuritegeläne, võrokeelidse aabidsa ja lugõmigu üts kokkosäädjä, mängufilmi «Taarka» alosõs olnu jutu autor? Aasta naanõ 2008, kuvvõ latsõ imä, timä miis om olnu seto ülembsootska.

  4. Võro ja Antsla muusigakuulõ perimüsmuusiga oppaja, Võro instituudi projektijuht, väega hää lõõtspillimängjä ja lõõdsapäivi kõrraldaja, Ubina Jüri tsihtkapitaali 2007.aastaga tsihtraha saaja? Timä imä valiti 2004. aastagal Võro maakunna aasta imäs.

  5. Kaika Laine om pia poolõsaa aasta joosul tohtõrdanu tuhandit inemiisi, noidõ siän ka mi inneskist presidenti Rüütli Arnoldit. Parhilladsõ majanduspitsüse ja stressi aol passis häste küssü, määnest kattõ ravihaina soovitas Kaika Laine rahustaja tsäi tegemises?

  6. Nimmakõ tuu tunnõt laulumemm, kes om sündünü 30. vahtsõaastakuul 1928 ja kirotanu üle 300 laulu. Timä plaati müvväs parhilla kõgõ rohkõmb.

  7. Urvastõ kerigu takan pargin sais mälehtüssammas võromaalasõlõ, kes jo 16aastadsõna jäi silmä ummi kotusõpäälitsest elost kõnõlõvidõ värssega. Kellest om jutt?

  8. Nimmakõ Võromaa viikogo, kost paarsada aastat tagasi saadi hinnaliidsi ehtit.

  Küsümüse säädse kokko Murumetsa Andres

  Toimõndus uut viktoriini vastussit 14. lehekuu pääväs! Parõmbilõ avvohinna! Vastussõ saatkõ info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin.


   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!