Nummõr' 180
Lehekuu 5. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa noorõ astva ello
 • Uudissõ
   
 • Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
 •  
 • Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Ruitlasõ imäga keväjädsen aian
 •  
 • Tütärlats meisterd’ mutõlauto
 • Märgotus
   
 • Kähri Liina: ummilõ sugulaisilõ oll’ Hurda Jakob lihtsä maamiis!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
  Üts küsümüs
  Viktoriin
   
  Kuna ja kuimuudu plaan Hurda-selts Hurda Jakobi sünnükodo Lepä talo kõrda tetä?
   
    
   
  Hurda kodotarõ, miä 1975. aastagal är palli 
    
  Villa Sirje, Hurda Jakobi nimelidse Põlva rahvaharidusõ seldsi esinaanõ:

  «Hurda selts ostsõ Hurda Jakobi sünnütalo 2008. aasta lõpun, 14. märdikuu pääväl.

  Päält ostmist läts’ kipõlt vallalõ rahaküsümine: talohuunõ omma väega halvan saisun ja neo tulõ kipõlt kõrda tetä.

  Talohuunist omma alalõ 20. aastasaa algusõn ehitet kõrralik ait, savvusann ja küün-keldri. Keldri kotsilõ om teedä, et seo om Hurda Jakobi hindä valõt, küün om tett ildampa, arvada eski päält viimäst sõta. Elomaja palli 1975. aastagal maaha.

  Kõgõ edimält om plaan seo aasta kõrda tetä neo huunõ, miä alalõ omma. PRIAlõ teimi küsümise, et tuus rahha saia, a. et timahava om PRIA saanu väega hulga küsümiisi, sis saami rahasaamisõst teedä viil kesk suvvõ, 31. hainakuul.

  Inne tahami tetä huunilõ väikut iloravvi, selle et 25. hainakuul piämi Lepä talon Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäävä pito. Iloravi jaos lubasi Põlva vald 60 000 kruuni.

  Nätäl tagasi, 27. lehekuu pääväl tetti Põlvan Hurda Jakobi sünnükodo taastamisõ komitee. Hurda Jakob esi kõrrald’ umal aol Eesti Aleksandrikooli luumisõs rahakorjamisõ ja tuu tüü jaos oll’ kah luud komitee.

  Vahtsõ komitee esimiis om Põlva maavanõmb Sibula Priit, tekevjuht om ehitämise as’atundja Jää Arvo (inneskine abimaavanõmb ehitämise alal), liikmõ välisministeeriumi nõvvumiis Trei Jüri, Põlva vallavanõmb Tilga Arne, Haameri Valter ja Kampusõ Evald Eesti kultuuri tutvastegemise ütisüsest. Ma esi olõ ka liigõ ja meid avitas ka Soomõ kiränige liit: Hurda Vana Kandlõ kogo oll’ jo sõa aigu Helsingin ja tuu iist kand’ huult Hella Vuolijoki.

  Lepä talo huunit nakkas kõrda tegemä Hütimäe Ehitüs. Elotarõ vahtsõstehitämine om kavvõmba tulõvigu plaan.»

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!