Nummõr' 180
Lehekuu 5. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa noorõ astva ello
 • Uudissõ
   
 • Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
 •  
 • Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Ruitlasõ imäga keväjädsen aian
 •  
 • Tütärlats meisterd’ mutõlauto
 • Märgotus
   
 • Kähri Liina: ummilõ sugulaisilõ oll’ Hurda Jakob lihtsä maamiis!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
  Üts küsümüs
  Viktoriin
   
  Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
   
  15.–17. lehekuu pääväl tulõva Antslan 15. latsi murdõlaulu ja -luulõ päävä. Teema om timahava «Legendi».

  Antslahe tulõ kokko inämb ku 200 last mitmõst Eesti nukast. Vanalt Võromaalt esinese Antsla gümnaasiumi kandlõandsambli Helühand, Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi latsõ ja Vilustõ raamadukogo Katuseteater. Viil om uuta latsi Mulgi-, Saarõ-, Hiiu-, Tarto- ja Harjumaalt ja viil mitmõlt puult muialt.

  Üts murdõlaulu- ja -luulõpäävä vidäjä, Antsla kooli oppaja Rebäse Liivia ütel’, et egä latsipunt tutvustas edimädsel pääväl hinnäst ja päält tuud om näil hulga tegemiisi: tüütäse laulu-, pillimängu-, viltmise- ja viil mitmõ tüütarõ. Õdagu opitas tandsmist ja mängmist.

  Tõsõl pääväl tutvustõdas latsilõ Urvastõ kihlkunda: tetäs lõbusõit Pokumaalõ, Nõiariiki, Tammõ-Lauri tammõ kaema, Urvastõ kerigu, kodoluumuusõumi ja käsitüütarõ mano.

  Puulpäävä, 16. lehekuu õdagu kell 17.30–20 tulõ murdõlaulu- ja luulõpäivi pääkontsõrt Antsla kultuurimajan, kaema-kullõma omma oodõdu kõik huvilidsõ. Sääl saa nätä, mändse legendi-teemalidse kava omma Eesti eri kantõ latsõ kokko säädnü.

  Päält kontsõrti om iloõdak: lauldas karaoket, kullõldas Contrat ja tetäs muud põnõvat. Pühäpäävä hummogu sõit egäüts umma kodo är.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!