Nummõr' 180
Lehekuu 5. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa noorõ astva ello
 • Uudissõ
   
 • Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
 •  
 • Antslan tulõ murdõlaulu- ja luulõvõistlus
 • Elo
   
 • Ruitlasõ imäga keväjädsen aian
 •  
 • Tütärlats meisterd’ mutõlauto
 • Märgotus
   
 • Kähri Liina: ummilõ sugulaisilõ oll’ Hurda Jakob lihtsä maamiis!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
  Üts küsümüs
  Viktoriin
   
  Adsoni-võistlusõl loeti kõgõ inämb Lattikut
   
  Peedosaarõ Kaisa
      
   
   
  Tootsi Kristjan ja Vodi Ilmar «Kesväesäga». Pazuhanitši Romet Iheri «Haugi» lugõman 
      
  24. mahlakuu pääväl peeti Võrol keskraamadukogo latsiosakunnan joba 10. kõrda Adsoni Arturi nimelist võrokiilse loomingu lugõmisõ võistlust, seokõrd kirämehe 120. sünnüaasta puhul. Kullõlda sai 15 luulõtust, sekkä oll’ polmit laulu ja näütemängu.

  Timahava oll’ koolilatsi lugõmisõ-lemmikus Lattiku Jaani «Edimäne armastus».

  Mõnistõ kooli 3. klassi poisi Udsu Alvar ja Tiitusõ Henri saiva seo luuga noorõmban vannusõrühmän tõsõ, Krabi kooli 4. klassi poisi Konksi Johannes-Klaus ja Heinsoo Henri kolmanda kotusõ.

  Noorõmba vannusõrühmä edimäne kotus läts’ Haanihe: Haani-Ruusmäe kooli 4. klassi poisi Tootsi Kristjan ja Vodi Ilmar saiva tuu Jaigi Juhani «Kesväesä» lugõmisõ iist. Hää alostusõ preemiä sai Parksepä keskkooli edimädse klassi tirts Lumi Teele, kiä lugi Contra luulõtust «Eläjä tahtva targas».

  Eräavvohinna, hää kava kokkosäädjä preemiä sai Himmastõ kooli oppaja Kähri Liina.

  Keskmädse vannusõrühmä kolmas kotus läts’ Krabi kuuli 8. klassi poisilõ Sosarõ Jaanusõlõ Kolga Raimondi luulõtusõ «Vanalell» lugõmisõ iist. Tõsõ kotussõ sai Kinna Gertrud Kääpä põhikooli 9. klassist Jaigi Juhani luulõtusõ «Mälestüs» iist.

  Pääpreemiä võitsõ seon vannusõrühmän – tuu olõ õs kullõjilõ üllätüs – Mõnistõ kooli 8. klassi poiss Pazuhanitši Romet Iheri Rihhardi luulõtusõ «Haug» ettekandmisõ iist.

  Timä sai ka Sännä mõisakeskusõ eräpreemiä. «Mullõ seo lugu miildüs ja arva, et seo passis ka mullõ,» ütel’ poiss ja kõnõl’, et lugõ taad luulõtust hää meelega.

  Rometiga kõnõldõn tull’ vällä, et tä esi om kah veidükese kalamiis: «Esäga käü iks suvõl kalla püüdmän,» selet’ tä.

  Võidu toonu luu valõ poisilõ vällä oppaja Teoreinu Maigi. Maigi om Rometi võro keele oppaja ja võro kiilt kõnõlõski poiss kõgõ inämb võro keele tunnin. «Vahepääl kõnõlõ iks vanaimäga kah, ku tä küllä tulõ,» ütel’ naarusuuga Romet.

  Kõgõ vanõmba esinejä olli Adsoni-võistlusõl Parksepä keskkooli 11. klassi tütärlatsõ Koogi Kadri ja Veeranna Kristel, kiä loiva Koogi Kadri luulõtust «Kelles ma tahasi saia». Kadri sai ka autoripreemiä, selle et lugi esi umatettüt luulõtust.

  Võistlust hinnas’ þürii: Ojari Triinu Võro instituudist, Ruusamäe Ive Sännä mõisakeskusõst ja Võromaa keskraamadukogo latsiosakunna juhataja Taali Eve. Taali Eve ütel’ timahavadsõ võistlusõ kotsilõ, et kah’os es olõ üttegi Adsoni luku, a tuust ei olõ hullu midägi.

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!