Nummõr' 179
Mahlakuu 21. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toetus avitas nuuri talonikke
 • Uudissõ
   
 • Põlvan laulti tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Koolilatsõ kujutasõ ilmaluumislegendi
 • Elo
   
 • Vanavanaesäst pojapojani – kõik Kaarli
 •  
 • 8. põlvõ Tõnisõ nimi kaubamärgi seen
 • Märgotus
   
 • Kiho Toomas: juuri tundminõ and inemisele mano sisemist kimmüst
 •  
 • Latsil om vaia tsirkõ ja lilli
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Eloigä Euriboriga paika!
   
  Ruitlasõ Olavi, Jummal
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  Ma loi kunagi Darwini raamatust «Reis ümber maailma purjekal Beagle», et ku Tulõmaa inemiisil majanduskriis oll’ – ja kriis oll’ neil egä jumala süküs:võeti vanainemise, kinkast midägi kassu olõ-i, topiti koopahe, tetti ussõ ette tuli, läpätedi nä vinguga är ja perän tetti vannost inemiisist hääd süüki ni süüdi ütenkuun är.

  Vanainemise proomõva är paeda õkva ku suvi läbi saama naas’, a kohe sa õks majanduskriisi iist pakõt?

  Varsti nakkas Eestimaal säänesama vanainemiisi ärsüümine. Märgi omma õhun külh.

  Vanahus om inemisele rassõ aig ja eesti mehe keskmäne eloigä om 65,8 aastat.

  Mis tähendäs, et vikadimehe tulõkini jõud tä 2,8 aastat pensionil olla. Kas tuu 2,8 aastat om nii pall’o väärt, et rahha eloaig sukasiirde kor’ada vai pensionisambidõga janti?

  Segähüisi ärhoitmisõs tulõs inemise eloigä är fiksiiri. Mis 65,8? Ümärigus tulõ tetä, 66 aasta pääle ja ei päivägi kavvõmb!

  Üts võimalus om eloigä Euribioriga är fiksiiri nigu panga krooniga tegevä.

  Parhilla om majanduskriis ja euribor matal. Eloigä võisi kah sis veidükese madalamb olla.

  Euribor kaias egä kuvvõ kuu takast üle ja ku majandus veidükese nõsõs, annami eloiäle mõnõ kuu mano.

  Tulõmaa muudu eloiä lõpuni elänüisi är vingutama mi ei nakka.

  Süvvä pensionäär ei kõlba, tuim ja vintskõ nigu saapatall, esiki repän farmin sülgäs säändse tükü suust vällä. Tetäs lihtsämbäle: nii ku 66 sait, surmatunnistus vällä, pangakaart kinni, registrist maaha, säästükaart är võtta!

  Ainumanõ meditsiiniasutus, kohe viil sisse lastas, om krematoorium. Bussin säändse käest piletit es võtnu, a istma kah es lasknu.

  Koolnu piät pikäle olõma, mitte mugavalõ persetämä!

  Parhilla om niimuudu, et riik kaes kõigist inemiisist müüdä, pitsitäs silmä kinni ja tege, et meid ei olõ olõman. Õnnõ koolnuga võit niimuudu tetä, kiä om uma fikseerit eloiä är pruuknu, tervet riiki koolnus tunnista käü Andsipile viil veidükese üle jõvvu.

  Targa mehe ütlese, et majanduskriisi veivä meid riigieelarvõ kipõ kasvataminõ, tulumassu allalaskminõ, Eesti Panga passiivnõ olõk lainukasvu vaossin hoitmisõ man, reformõ toppaminõ ja lainamist tugõja massusüstem.

  Laina mullõ kannõld, Vanõmuinõ, kirotõdi eeposõn. Sõnnagi es kirotõda lainat kandlõ lainajalõ tagasiandmisõst. Mi ei olõ tagasimasmisõga lihtsäle harinu.

  Moraal om tuun, et ello tulõ, nigu majandustki, planiiri. Ku om sünnükuupäiv teedä, olkõ surmakuupäiv kah paigan. Kolm aastat pensionäriello inemise kotsilõ om riigi ja haigõkassa jaos paras.

  Vanna autokummi jo lõpmalda ei paranda. Ku joba sisisemä nakkas, tulõ ventiil pauguga päält lüvvä!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!