Nummõr' 62
Viinakuu 26. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Lindora laadul saa osta, kullõlda ja hääd tetä
 •  
 • «Ennola» raadion
 •  
 • Mõnistõ latsõ mänge keelepääväl Mehkamaa pulma
 •  
 • Kurgjärvel aeti piire
 • Elo
   
 • Papa Aadami kalmuaid
 •  
 • Kürvitsäst saa põnõvit süüke
 • Märgotus
   
 • Kimmäst koolist
 •  
 • Jostovi Mati: Võromaal ja Viromaal om pall'o ütist!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Mõnistõ latsõ mänge keelepääväl Mehkamaa pulma
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Riidi tekk' Mõnistõ kuul' võru keele opjilõ latsilõ ja näide vanõmbilõ-vanavanõmbilõ uma keele päävä üten pulmaetendüsega.

  «Mõnistõ kandist omma peri nime Hipp ja Mehka, siin om umaperäne pesä, kost om üles kirutõt hää hulk rahvalaulõ,» kõnõl' keelepääväl Mõnistõ kandist peri rahvaperimüse uurja, TPÜ filoloogiatiidüskunna dekaan' Kõivupuu Marju.
     
   Et rahvalaulõ, tuusiän pulmalaulõ om Mõnistõst tõtõstõ pall'u teedä, sis olli Mõnistõ latsõ nännü hulga vaiva ja selges op'nu laulõ-tandsõga näütemängu «Mehkamaa pulm».

  Tuun oll' abis üte oppaja tüü, kiä oll' umal aol lasknu koolilatsil vanavanõmbidõ käest pulmakombidõ kottalõ teedüst küssü.
  Latsõ näütsi, kuis käve tanutaminõ Mehkamaa pulman. 
  Alguperätsit tandsõ opas' Mõnistõ latsilõ Varstu kandist peri Laube
  Kadri, kiä om lõpõtanu Villändi kultuurikooli. Et oppusõst oll' kassu, tuud näütsi kolm tandsurühmä.
   
  Kohalõ oll' kutsut ka «uutmalda» küläline – Põlvast peri laulumiis' Nikopensiusõ Toivo, kiä laulsõ mitu võrukeelist laulu.

  Võru keele päivä valmist' ette terve kuul', nii oppaja ku latsõ. Mõnistõ põhikuul' kõrraldas võru keele päivä joba kolmandat aastakka. Edimäne kõrd tetti suur' võrukeelitside laulõ võistlus, inämb ku kümne kooli latsõ võistli umatettüide võrukeelitside laulõga.

  Tõnõ aastak oll' päiv pühendet koduluulõ, käüti Mõtsavelle talun ja Kolga Raimondi kotun. Minevaasta oll' kohal üle saa latsõ mitmõst aoluulidsõ Võrumaa koolist.

  Mõnistõ kooli võru keele oppaja Teoreinu Maigi kõnõl', et näide koolin om saanu võro kiilt oppi joba nii kavva, et edimädse opja lõpõtasõ keväjä kooli.
  Latsõvanõmbil olõ-i olnu tuu vasta midägi, et koolin umma kiilt opatas ja latsilõ pakk huvvi ilusa värvilidse tüüvihu ja kaseti «Tsiamäe luuq» perrä oppi.

  «Taa 45 minutit nädälin lätt meil väega kipõlt,» kõnõlõs Teoreinu Maigi. «Tuu aoga saa-i neo latsõ, kinkal kotun võru kiilt ei kõnõlda, taad selges, a arru nakasõ külh häste saama.»
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  «Rõugõ, Varstu vai Paganamaa kandin oll´ nõid pall´u ausamb inemine ku vallavanõmb!»

  Muusigamiis´ Sarvõ Mikk kõnõlõs edesi mõtlõja Sae Evaldi tähelepandmist.


   
     
   Uma Lehe sõbõr!