Nummõr' 179
Mahlakuu 21. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toetus avitas nuuri talonikke
 • Uudissõ
   
 • Põlvan laulti tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Koolilatsõ kujutasõ ilmaluumislegendi
 • Elo
   
 • Vanavanaesäst pojapojani – kõik Kaarli
 •  
 • 8. põlvõ Tõnisõ nimi kaubamärgi seen
 • Märgotus
   
 • Kiho Toomas: juuri tundminõ and inemisele mano sisemist kimmüst
 •  
 • Latsil om vaia tsirkõ ja lilli
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Koolilatsõ kujutasõ ilmaluumislegendi
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Põlva ütisgümnaasiumi kunstitsõõri latsõ üten oppaja Lilleõiõ Viiviga maalva suurõ puuplaki pääle päivä 
    
  Põlva ütisgümnaasiumi kunstitsõõri opilasõ üten oppaja Lilleõie Viiviga märksevä minevä riidi, kuis tetä umma osakõist ilmaluumislegendist suurõ puuplaki pääle. Nä võtsõ värmi, teivä päävä, pilvepisara, muna ja tähekeisigi.

  Põlva ütisgümnaasiumi neli nelländä klassi last – Lauga Laura, Hinni Rando, Lõivu Marleen ja Amoni Elina – omma mõnõ naist, kiä 4. lehekuu pääväl Haani koolin taad ilmaluku kuun edesi jakkasõ. Koolõlõ jaeti inne lakja plaki, miä sõs üenkuun Haanin ütstõsõ sisse ütes tüküs (tervikus) säetäs.

  Paikuskunstiteo üts iistvõtja Noormaa Tarmo kõnõl’, et kümme kuuli tahtsõva väega säändsest ilmaluumislegendi jakkamisõst ossa võtta.

  Oldas jo varatsõmbil aastil Haani koolin ütenkuun kujutõdu tuud, kuis iä mi maalt är läts’ ja kuis inemise siiäkanti elämä tulli. Timahavva sõs lugu tuust, kuis tsirk lõi muna puhma ja sündügi ilm.

  Paikuskunstipääväl kõnõldas õnnõ umma võro kiilt, mängitäs luumismänge ni lauldas luumislaulõ. Opitas viil pillimängu, oldas pinokuan ja tetäs tuld. Paikuskunsti tegemist tugõ Haanimiihi nõvvokoda.

  Põlva kandi koolõst tegevä paikuskunsti pääle ütisgümnaasiumi viil Rosma, Mooste ja Mammastõ latsõ.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!