Ilm
 
Kerge külmäga ilm
  
 
  
Bergmanni Karl, ilmavana
 
Simunapäävä (28.10) ümbre või peris parralt külmätä.

Suurt lördsi- vai lumõsatu siski olõma ei piäs. Innembi om arvada, et tulõ pall'as külm, miä maa är külmätäs.

Vanarahvas tiid, et ku inne märti leht' puust tulõ, sõs tulõ keväjä hain aiksahe mõtsa.
 
 
Mis sa arvat?