Nummõr' 178
Mahlakuu 7. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Opilasmallõv siski tulõ
 • Uudissõ
   
 • Rõugõ maatiatripääväl võisõ hinnäst ullis naarda
 •  
 • Laultas tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Laulu-tandsuõdak Pikäkannun
 •  
 • Luulõvõistlus Adsoni avvos
 • Elo
   
 • Majandusprofessor säädse Suu kooli aoluu kaasi vaihõlõ
 •  
 • Naasõ opva koto kaitsma
 • Märgotus
   
 • Mino Räpinä
 •  
 • Tammeoro Ülo: pensionisammas kasugu iks uma tüüga!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts küsümüs
  Perämine külg
   
   
  Üts küsümüs: Määnest äri-api ti käest saa, ku äri upakil om?
    
   
  Küti Leo, Räpinä äriabikeskusõ vahtsõnõ juht (1. mahlakuust) 
    
  «Ma ei tiiä Räpinä kandih õnnõs üttegi ettevõtjat, kes olõssi seo majanduskriisi peräst upakil. Seo kandi inemise ei kurda ja pruuvva esi toimõ tulla.

  Äriabikeskus rahaga joht avita ei saa ja häid mõttit om mi ettevõtjil niigi pall’o. A mi riigi hädä om kõgõ olnu tuu, et ei mõistõta mi ettevõtjit küländ pall’o tunnusta. Mi ettevõtja hoitva hindäette, näide ilm sais kuuh tüüst ja perekunnast.

  Tuust kapslist om vaia inemise vällä tuvva. Et nä nakanu inämb tõisi ettevõtjidõga läbi käümä. Saiva tan ettevõtja kokko ja üts oll’ peris üllätünü, et tõnõ tege ventilatsiooni- ja ehitüstöid. Ütel’ kah’otundõga: oi, ma telse taa tüü hoobis kavvõst!

  Mi piässi rohkõmb teedä saama, midä tõsõ umakandi tegijä tegevä ja ütstõsõ käest rohkõmb telmä, mitte Tal’na kaudu läbi hulgibaasõ.

  Mi ettevõtja võinu minnä ka kuuh kaema, midä muialpuul sama ala tegijä tegevä. Kõgõ olõki-i vaia saia vahtsit mõttit, a näütüses mi turismiettevõtja saiva olla uhkõ, et näil lätt parõmbahe ku Läti, Soomõ vai Vinnemaa turismitegijil. Nä saiva kimmüst, et omma õigõ tii pääl. A kimmä inemise saavutusõ omma parõmba.

  Küsse Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!