Nummõr' 177
Paastukuu 24. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiudutamisõ aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Võrolt viidi är 60 pakõndi-kasti
 •  
 • Põnõva pulga muusõummõ messi päält
 •  
 • Sõmmõrpalo valla muusigamiis
 •  
 • Uma Pido lavastaja om tiatrimiis
 •  
 • Raamat Võro tiatriateljeest
 • Elo
   
 • Ütsäs tiatripäiv Puigal
 •  
 • Harglõ ja Karula kandi rahval om rassõ tohtri mano saia
 • Märgotus
   
 • Ruuda Georg: maamehe klaarva asju nii, nigu inemiisile hää om
 •  
 • Ku aolugu sekäs elämist
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
  Ruitlasõ jutt
   
  Maakerä ajagu eelektrit
   
  Ruitlasõ Olavi, einstein
    
   
  Foto Alar Madisson 
    
  Euroopa Liidun naatas vähändämä hõõglampõ pruukmist ni aastast 2012 meil inämb parhilla harilikkõ hõõglampõ müügil ei olõ. Edespiten tulõ nakkama saia säästüpirne vai halogeenlampõga.

  Õiõndajit om pall’o. Säästüpirn mass pall’o, näütäs viletsät valgust ja tükis nigu hõõglampki tihtipääle läbi palama. Jutt, et säästüpirn harilikust kümme kõrda kavvõmb vasta pidä, om võlss puha. Ma esi osti ütskõrd neli tükkü. Aasta peräst es olõ mul näid tüükõrran mitte üttegi.

  Maailm lätt energiäsäästmise pääle ja tuu ei olõ esihindäst halv. Valgust ei olõki nii väega vaia. Veidükese aigu tagasi es tiiä kiäki elektrist ja kõik edimädse elektrienergiä pruukmistõ võtja teivä uma avastusõ lambiõli valgõl.

  Viil innemb tetti avastusõ peeruvalgõl... Ei olõ vaia saa-vatitsit pirne ette ja taadõ käändä... Inemine näütüses om luudusõ kõgõ keerolidsõmb näputüü ja inemiselast om aigõ algusõst pääle tävveste pümmen tettü.

  Üts terve inemine kiis esi energiäst. Tagasikasujast energiäst! Panõ perän hernesuppi tagaotsa ette propeller, viä paar meetrit traati ja saatki otsa iin pirni palama. Peeru võit takastpuult palama panda ja ku pikält lasõt, jõud lats sinidse valgusõ käen raamatust lühkü luulõtusõgi läbi lukõ. Ku vallalidsõ pääga lats, sõs esiki päähä oppi. Ku kõik inemise tekütet energiä kokko kor’ada, saa teda peris pall’o.

  Energiline inemine mulisõs, vehk kässiga, norskas, vähkres üüse unõn. Õnnõ püvvä energiä kinni ja salvõsta.

  Pätte abiga saanu kah kõrraligult tagasikasujat energiät. Las ajasõ määnestki tsõõri ümbre ja tegevä elektrit. Üü ja päävä läbi. Päti ei saa kunagi ilmast otsa. Ku üts piässigi elektri tegemise man hinnäst koolnus juuskma, sis tulõva kats tükkü kõrraga timä asõmõlõ. Pätte om sisemaal kõvva rohkõmb ku tuult...

  Energiät om sõski kavalamb kor’ada säält, kon tedä väega pall’o om. Mu meelest tulõssi Maa püürlemise energiät kuigimuudu är pruuki.

  Mis tä õks tühält tsiirotas, hüdsehar’a pääle, traadist mähüs ümbre ja om sääne võimas elektrimoodor, et ei olõ kellelgi süänd inemise käest kilovati iist kopkastki küssü. Kõik lambi, hõõg-, säästü- vai halogeeni, palasõ üüpäiv läbi ja jumala päiv ei lää inämb ilmangi ala.

  Ku kiäki ei saa arvo, kohe tuu moodori mähüs kinni panda, sõs uurgõ keskeräkunna tegemiisi. Lugõgõ Kesknädälit ja eräkunna kodolehte.

  Ku nä joba tervele ilmalõ piduriklotsi pääle omma pandnuva ja kõrdalännült Maa püürlemist ja tõisi luudussäädüisi sekäse, kül löüdvä nä tuu kotusõ kah, kohekotsilõ õhku tuu nagõl kinni lüvvä.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!