Nummõr' 177
Paastukuu 24. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiudutamisõ aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Võrolt viidi är 60 pakõndi-kasti
 •  
 • Põnõva pulga muusõummõ messi päält
 •  
 • Sõmmõrpalo valla muusigamiis
 •  
 • Uma Pido lavastaja om tiatrimiis
 •  
 • Raamat Võro tiatriateljeest
 • Elo
   
 • Ütsäs tiatripäiv Puigal
 •  
 • Harglõ ja Karula kandi rahval om rassõ tohtri mano saia
 • Märgotus
   
 • Ruuda Georg: maamehe klaarva asju nii, nigu inemiisile hää om
 •  
 • Ku aolugu sekäs elämist
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
  Ruitlasõ jutt
   
  Uma Pido lavastaja om tiatrimiis
   
  Tõist võrokeelist laulupito Uma Pido nakkas lava pääle säädmä tiatrimiis Trassi Raivo (63). Tedä avitas filmi- ja tiatrikunstnik Hõragu Toomas (57).

  Trassi Raivo om peri Õdagu-Eestist, tuuperäst plaan tä kõgõpäält võrokõisi ilmakaemistõ sisse ellä.

  «Tuu om väega illos, ku kiäki viil kongi umma kiilt kõnõlõs, selle minno tõmbaski Lõuna-Eesti kant,» seletäs tä ütte põhjust, mille tä taht tõist Umma Pito lavasta. «Mullõ väega miildüs, et võrokõsõ umma kiilt hoitva ja taha näide keelehoitmisõlõ ummi oskuisiga üten avita.»

  Trassi Raivo om vabakutsõlinõ näütlejä ja lavastaja, olnu Pärnu Endla tiatri ja Rakvere tiatri päänäütejuht. Umas elotüüs pidä tä klassikaliidsi Eesti lukõ lava pääle säädmist. Perämäst Trassi Raivo säetüt vabaõhutükkü «Pärija» sai nätä minevä suvõ Otõpääl, lugu kõnõl’ Otõpääst muinasaol. Päält Umma Pito, 2010. aastaga põimukuul sääd Trassi Raivo lava pääle luu rüäkrahvist Bergist. Tuud tükkü mängitäs Sangastõn, kon tulõva üleilmalidsõ rüäpäävä.

  Hõragu Toomas om avitanu kujonda hulga Tallinfilmi mängufilme, telesaatit (Miljonimäng, Tõehetk) ja ka tiatrilavastuisi. Viimäne suurõmb tüü oll’ eelmidse suurõ laulu- ja tandsupido kujondaminõ (kon voki tuld sülgsi! – tõi tä näüte ütest as’ast pido kujondamisõ man).

  Hõragu Toomas om esä puult võrokõnõ, kah’os kuuli timä Urvastõ kooli lõpõtanu esä 32aastadsõlt ja tuuperäst om Toomassõ köüdüs Võromaaga nõrgas jäänü. Uma Pido lavastamisõ man ütenlüümine and tälle võimalusõ Võromaaga inämb tutvas saia.

  Uma Pido kõrraldamisõ toimkund valisi lavastaja vällä 12. urbõkuul. Tõnõ Uma Pido om tulõva aasta 29. lehekuu pääväl (29.05.2010).

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!