Nummõr' 177
Paastukuu 24. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiudutamisõ aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Võrolt viidi är 60 pakõndi-kasti
 •  
 • Põnõva pulga muusõummõ messi päält
 •  
 • Sõmmõrpalo valla muusigamiis
 •  
 • Uma Pido lavastaja om tiatrimiis
 •  
 • Raamat Võro tiatriateljeest
 • Elo
   
 • Ütsäs tiatripäiv Puigal
 •  
 • Harglõ ja Karula kandi rahval om rassõ tohtri mano saia
 • Märgotus
   
 • Ruuda Georg: maamehe klaarva asju nii, nigu inemiisile hää om
 •  
 • Ku aolugu sekäs elämist
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
  Ruitlasõ jutt
   
  Sõmmõrpalo valla muusigamiis
   
  Riidi, 20. urbõkuul peeti Sõmmõrpalon muusigalaata, kon valiti valla muusik ja tunnustõdi ka tõisi valla muusigategijit.

  Valla muusikus sai lõõdsamiis Lindmetsa Harri, kiä päält lustligõ lõõdsalukõ lei ka paar vanna kandlõluku. «Iks om hää miil, ku sinno niimuudu tunnustõdas,» ütel’ Harri avvonime saamisõ kotsilõ. Lindmetsa Harril om mängmises peris Teppo Augusti lõõts, pillimäng om täl joba geenen: ilda aigu peeti Mõnistõn suurõlt timä esä, lõõdsakuningu Lindmetsa Elmari 100. sünnüaastapäivä.

  Rahvapille hellü oll’ Sõmmõrpalon kõvastõ kuulda: üles asti väiku ja suurõ kandlõmängjä ja ka tõnõ lõõdsamiis – Leisi Taivo.

  «Hää torõ tunnõ om, ma olõ laulu ja mängu seen nii uman vallan ku mitmõl puul muial ja jäi väega rahulõ,» kitt’ umakandi rahva muusigategemist kullõlnu puhkpillimiis Vaaski Tõnu.

  «Lõõdsamäng om rahvalõ muidoki üle prahi ja kandlõmäng nakkas kah huugu kogoma – eski ma sai minevaasta kandlõlõ jala ala ja jaanitulõl veidükene mängi!»

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!