Nummõr' 176
Paastukuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Väkev pido Kihnu Virvega
 • Uudissõ
   
 • Võromaa pakk liinarahvalõ huvvi
 •  
 • Osolan oll’ aabidsapido
 •  
 • Sisaski Urmas näütäs tähistaivast
 •  
 • Viil tunnustust Uma Pido tegijile
 •  
 • Plaanitas näütüst Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõst
 • Elo
   
 • Pensionääre pääväkiir
 •  
 • Tasoja-ravitsõja Sireli Pille om ka hingetohtri
 • Märgotus
   
 • Muusõum – hää ja otav!
 •  
 • Kalamiihi portreid Vagula päält: vana kala ja truksa noorõ
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
   
  Osolan oll’ aabidsapido
   
   
  Eesti riigi aastapääväs sai valmis Sõmmõrpalu valla aabits «Kodukotus». Raamatut tutvustõdi 23. radokuul Osola koolin aastapääväaktusõl.

  Uma valla aabidsa valmissaamisõ man oll’ pall’o häid inemiisi. Kõgõpäält tulõ märki Osola koolioppajat Saarõ Heljot, kiä nuuri kodouurjidõga om vällä märknü kotusõperimüst ja tõisi juttõ, ni Sõmmõrpalu Lepatriinu latsiaia oppõalajuhatajat Otsa Kerstit, kiä kirot’ aabidsajutu. Aabidsajuttõn rändäse koduvallan väiku Katre uma vanaimäga ja kõnõlõsõ, midä nägevä. Kodukotusõ tundmaopmisõ man saava latsõ ka kirätähtiga tutvas. Aabitsast saa lukõ luulõtust ja ütlemiisi võru keelen. Tuuperäst, et eletäs Võrumaal, uma keele keskel. Pildi joonisti latsiaialatsõ, kiä parhilla opva Osola ja Sõmmõrpalu kooli 1. klassin. Raamadu kujond’ Sarvõ Triinu.

  Ilosa kingitüse saiva aastapääväaktusõl Sõmmõrpalo valla kuulõ 1. klassi ja latsiaia latsõ: uma kodukotusõ aabidsa.

  Aabidsa and’ vällä Osola põhikuul kuuntüün Sõmmõrpalu latsiaiaga, tugõsiva Sõmmõrpalu vald, kultuuriministeerium ja kultuurkapital.

  Innembi om kodukotusõ aabits vällä tulnu Vormsi saarõl, Sõmmõrpalu valla uma om tõõnõ.

  Valpri Liina

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!