Nummõr' 176
Paastukuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Väkev pido Kihnu Virvega
 • Uudissõ
   
 • Võromaa pakk liinarahvalõ huvvi
 •  
 • Osolan oll’ aabidsapido
 •  
 • Sisaski Urmas näütäs tähistaivast
 •  
 • Viil tunnustust Uma Pido tegijile
 •  
 • Plaanitas näütüst Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõst
 • Elo
   
 • Pensionääre pääväkiir
 •  
 • Tasoja-ravitsõja Sireli Pille om ka hingetohtri
 • Märgotus
   
 • Muusõum – hää ja otav!
 •  
 • Kalamiihi portreid Vagula päält: vana kala ja truksa noorõ
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
   
  Võromaa pakk liinarahvalõ huvvi
   
  1. urbõkuu pääväl kõrrald’ Looduse Omnibuss Tal’na ja Tarto rahvalõ bussimatka vanalõ Võromaalõ, matkalõ tull’ kogoni kolm bussitäüt rahvast.

  «Oll’ populaarnõ matk,» ütles ka reisi kõrraldaja Riisi Jaan. Timä sõnno perrä omma Võromaal käümise kõgõ rahvalõ miildünü, ku miilde tulõta kasvai paadimatka Sika Alari ja Üllariga, a seokõrd meelüt’ rahvast ka hää jutuga reisijuht, rahvatiidläne Kõivupuu Marju.

  Et Marju om teedä ku ristipuiõ uurja, sis sõidõti päämidselt noid teid piten, mink veeren ristipuid kasus: Põlva-Rosma (kon nelä aasta iist ristipuid maaha võeti), käüti Rõugõ kandin Mustahamba ristitammõ kaeman, Mõnistõ ja Saru kandin, tagasi sõidõti üle Karula.

  Kõivupuu Marju kõnõl’ ristipuiõst ja näüdäs’ umma vahtsõt raamatut «Hinged puhkavad puudes», opas’ liinarahvalõ ka tsipakõnõ võro kiilt ja rahvalaulõ. Tedä avit’ jutuga geograaf Pae Taavi, kiä tund ka kõgõ vähämbit Lõuna-Eesti kotussit nigu umma viit näppu.

  «Pääliinast Võromaalõ om reis külh peris pikk, a Marjul oll’ üten viieosalinõ film võro kultuurist ja seod kaiõn läts’ aig kipõlt,» kõnõl’ Riisi Jaan. «Ilm oll’ kah häste mõnus luminõ, tuu tekk’ sõidu ilosas.»

  Kõivupuu Marju ütel’ mano, et Võromaa lumi oll’ pääliina rahvalõ umaette kaemist väärt – Tal’nan olõ-i parhilla lummõ ollaki. Bussijuhil oll’ kah lumidsõ tii pääl sõitminõ algusõn küländ harinõmalda. «A Võromaa as’a läävä Tal’na ja Tarto rahvalõ kõrda,» ütel’ Kõivupuu reisiliidsi kotsilõ.

  Riisi Jaan om liinarahvalõ ilosit ja põnõvit Eestimaa paiku näüdänü jo 2001. aastagast, Looduse Omnibuss om tennü joba pia tuhat bussikäüki.

  «Keväjä tulõmi jäl Võromaalõ!» lupa Riisi Jaan ja ütles, et liinarahvas küsüs ka katõpäävätsit matku, et paiga pääl jõvvassi inämb huvitavat nätä.

  Harju Ülle

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!