Nummõr' 175
Radokuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vastlapäiv vabariigi aastapääväl
 • Uudissõ
   
 • Tunnustus Uma Pido tegijile
 •  
 • Võromaa kingitüse võistlus
 •  
 • Kalapüüdmis-võistlus innekõkkõ nuurilõ
 •  
 • Jututunn Võro latsiraamadukogon
 •  
 • Rõugõlõ tähti kaema
 •  
 • Küläpillimiihi päiv
 •  
 • Puigal tulõ näütemängupäiv
 •  
 • Kor’atas teedüst käsitüümeistride kotsilõ
 • Elo
   
 • 10 aastakka rahvamuusigat As’apuiõga
 •  
 • Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
 • Märgotus
   
 • 24. radokuu 1953
 •  
 • Peebu Valve: pümme armastus om latsõ hukatus!
 • Kirä
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Puigal tulõ näütemängupäiv
   
    
   
  Minevaasta Puigal: Mõnistõ kooli «Põdramaja» 
    
  Puiga põhikuul kõrraldas 17. urbõkuu pääväl (17.03.2009) kell 11 joba ütsändä võro- ja setokeelitside näütemänge päävä koolilatsilõ.

  Puigalõ omma oodõdu kõik huvilidsõ vanalt Võromaalt ja Setomaalt, kiä tahtva umakeelist tükkü mängi. Näütemäng piät olõma kimmähe võro vai seto keelen ja kümme minotit pikk.

  Kõrraldaja Ruuli Helve, Vijardi Külli ja Lipu Merike uutva, et huvilidsõ annasi hindäst teedä ildampa 2. urbõkuu pääväs tel 782 8080 (Puiga kooli sekretär) vai kool@puigapk.edu.ee.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!