Nummõr' 175
Radokuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vastlapäiv vabariigi aastapääväl
 • Uudissõ
   
 • Tunnustus Uma Pido tegijile
 •  
 • Võromaa kingitüse võistlus
 •  
 • Kalapüüdmis-võistlus innekõkkõ nuurilõ
 •  
 • Jututunn Võro latsiraamadukogon
 •  
 • Rõugõlõ tähti kaema
 •  
 • Küläpillimiihi päiv
 •  
 • Puigal tulõ näütemängupäiv
 •  
 • Kor’atas teedüst käsitüümeistride kotsilõ
 • Elo
   
 • 10 aastakka rahvamuusigat As’apuiõga
 •  
 • Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
 • Märgotus
   
 • 24. radokuu 1953
 •  
 • Peebu Valve: pümme armastus om latsõ hukatus!
 • Kirä
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Kinna Andre vidä Rate'in võrokõisi klupi 
    
  Interneti nuuriportaalin Rate.ee om 170 liikmõga klubi nimega «Iist jalost ma tulõ Võromaalt – tah om elo hää.» Klubi luuja ja umanik om Sõmmõrpalost peri Võro Keskliina gümnaasiumi 11. klassi nuurmiis Kinna Andre (17).

  Mõtõ sääne klubi luvva tull’ poisil aasta tagasi. «Om ütlemine, et «Iist, jalost, ma tulõ Sõmmõrpalost!»» seletäs Kinna Andre. «Tuudaigu ma sääl ka elli. A mõtli, et võissi iks Võromaa kotsilõ midägi olla. Nii sündügi seo nimi ja klubi.»

  As’a mõtõ om võrokõisi kokkovõtminõ ütte kluppi. «Mõnõ klubi liikmõ omma Võromaal sündünü, a eläse parhilla näütüses Põh’a-Eestin,» tiid klubi umanik tõisist klubiliidsist.

  Võrokõisi klubil omma ka uma foorumi – kotussõ, kon inemise saava määndsegi mõttõ vällä kävvü ja kutsu tõisi üles tuu kotsilõ umma arvamist vällä ütlemä.

  Näütüses üts nuuri arotaminõ käü tuu üle, määne võissi olla kõgõ lahedamb võrokiilne sõna. Pakudu sõna omma näütüses: hainatsura, pudsunudsija, pinipiiruski, kusikuklanõ.

  Klubin testitäs ka umma võro keele mõistmist, kaivatas, ku eestläse olõ-i mõnõst võro sõnast arvo saanu, kõnõldas tõisilõ nal’akit juhtumiisi: näütüses kirotas tan 16aastanõ Võro liina tütärlats Sirje, kuis mändsegi pääliinlasõ jalotanu Võro liina piten, ütele näist oll’ kõlistõt ja küsütü, mändse uulidsa pääl tä parajalõ om. Pääliinlanõ kaenu silti üte värehti külen ja ütelnü, et uulidsa nimi om «Purõja pini».

  Klubin om täämbädse saisuga 170 liigõt ja seo nummõr mugu kasus. «Suurõmb jago om iks tutvit mul sääl,» selet’ Andre. Ka Uma Lehe toimõndusõlõ tull’ mõni tutva nimi ette: klubin om ka mõni usinamb lehe latsimõistatusõ lahendaja ja võrokeelitside juttõ kirotaja.

  Tuu lätt võrokõisi klubilõ kõrda, et näid om tähele pantu: Andre kõnõl’, et timä tutva Paloka Siim (18) lask’ kõrraga klubin jutu vallalõ, et näid om tähele pant ja et võrokõisi klubist leheluku tetäs.

  Kinna Andre kõnõlõs, et nigu pall’o noorõ, tä siski esi väega häste võro keelen kõnõlda mõista-i. Arvo saa külh kõgõst.

  Klubi umanik muhelõs ni üteles, et pall’o tahtva timä klupi är osta (Rate\'in om uma virtuaalnõ raha SOL, mink iist saa osta-müvvä klupõ, laati kõnnõkaarti ja saata kaemisõ-kingitüisi – UL).

  «A säänest hinda vast ei olõki, mille iist ma olõ nõun seo klubi är müümä,» om Andre uma klubi umanigus olõmisõ üle uhkõ.

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!