Nummõr' 175
Radokuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vastlapäiv vabariigi aastapääväl
 • Uudissõ
   
 • Tunnustus Uma Pido tegijile
 •  
 • Võromaa kingitüse võistlus
 •  
 • Kalapüüdmis-võistlus innekõkkõ nuurilõ
 •  
 • Jututunn Võro latsiraamadukogon
 •  
 • Rõugõlõ tähti kaema
 •  
 • Küläpillimiihi päiv
 •  
 • Puigal tulõ näütemängupäiv
 •  
 • Kor’atas teedüst käsitüümeistride kotsilõ
 • Elo
   
 • 10 aastakka rahvamuusigat As’apuiõga
 •  
 • Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
 • Märgotus
   
 • 24. radokuu 1953
 •  
 • Peebu Valve: pümme armastus om latsõ hukatus!
 • Kirä
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Hää mälehtüs Põlva haigõmajast
   
  Ku sa olõt tervüseviaga inemine, sis võit uma rehabilitatsiooniplaani perrä saia haigõmajah ilma rahalda protsõduurõ, ku häste lätt.

  Ma kävegi Põlva haigõmajah noid saamah. Õkva kitä tohtrit, kes oll’ väega lahkõ: käve hummogu kõik tarõ läbi, küsse, et kuis magasimi ja kas midägi murõt kah om.

  Olõ varõmb kah olnu Verskah ja Võroh, a sääl olõ-i külh tohtrõt nännü rohkõmb ku haigõmajja minneh ja är tullõh paprit kõrda aiõh.

  Põlvah om tuugi viil hää, et pia kõik protsõduuri omma üte (viiendä) kõrra pääl: soolakambri, viisäng, parafiini tegemine, ekä sorti võimlõminõ, tasominõ, tegevüsteraapia, psühholoog, logopeed ja sotsiaalnõustaja kah. Õnnõ rühmäga hummoguvõimlõminõ ja basseinih võimlõminõ omma tõsõ kõrra pääl.

  Kõik naa ravilolõgi päävä lätsi häste müüdä ja tunnõ õkvalt parasi külh. Majandusõ sadaminõ es tohtnu joht pensionäärist tervüseviaga inemiisi väega hirmuta. Olõmi olnu jo kõgõ optimisti, nigu üteldäs.

  Kitä iks viil tuud tohtrit, kes tull’ ka inne kodominekit tarrõ ja küsse tervüse kotsilõ. Ku tarõst vällä nakas’ minemä, suuvsõ õkva kättpiteh viil tervüst ja hääd kodojõudmist. Mis sa hing viil tahat!

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!