Nummõr' 175
Radokuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vastlapäiv vabariigi aastapääväl
 • Uudissõ
   
 • Tunnustus Uma Pido tegijile
 •  
 • Võromaa kingitüse võistlus
 •  
 • Kalapüüdmis-võistlus innekõkkõ nuurilõ
 •  
 • Jututunn Võro latsiraamadukogon
 •  
 • Rõugõlõ tähti kaema
 •  
 • Küläpillimiihi päiv
 •  
 • Puigal tulõ näütemängupäiv
 •  
 • Kor’atas teedüst käsitüümeistride kotsilõ
 • Elo
   
 • 10 aastakka rahvamuusigat As’apuiõga
 •  
 • Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
 • Märgotus
   
 • 24. radokuu 1953
 •  
 • Peebu Valve: pümme armastus om latsõ hukatus!
 • Kirä
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Rõugõlõ tähti kaema
   
  20.–22. urbõkuul (märtsil) kõrraldas Viitinä luudushariduskeskus üten Tarto tähetorniga Rõugõ rahvamajan konvõrentsi «Ööbikuoru tähed 2009».

  Tuu ettevõtminõ võissi huvvi pakku nii koolilatsilõ ku ka tõisilõ tähetiidüse huviliidsile.

  As’a mõtõ om nõsta huvvi tähetiidüse vasta, väärtüstä reaalainit ja tetä inemise ilmakaemist laembas, and teedä ettevõtmisõ kõrraldaja, Viitinä luudushariduskeskusõ juht Tuberiku Toivo.

  Rõugõlõ tulõva kõnõlõma mitmõ tunnõdu Eesti tähetiidläse, a sõnna saava ka kirändüstiidläse ja viisimeistri.

  Tuberiku Toivo lupa, et näide jutust saava arvo kõik: tarka juttu kõnõldas lihtsän keelen.

  Pääl tuu saa nätä pall’o esieräliidsi pilte ja ka puutrin tettüisi filme mi pääväsüsteemi ja kõgõkogo (universumi) ehitüse kotsilõ.

  Ku taivas om selge, kaias ütenkuun ka päivä ja tähistaivast. Viil saa kullõlda kontsõrtõ.

  Teedüst saa: www.viitinalhk.ee/astronoomia_konverents_oobikuoru_tahed_2009.html
  Kõik taa ettevõtminõ om kullõjalõ ilma iist!

  UL

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!