Nummõr' 175
Radokuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vastlapäiv vabariigi aastapääväl
 • Uudissõ
   
 • Tunnustus Uma Pido tegijile
 •  
 • Võromaa kingitüse võistlus
 •  
 • Kalapüüdmis-võistlus innekõkkõ nuurilõ
 •  
 • Jututunn Võro latsiraamadukogon
 •  
 • Rõugõlõ tähti kaema
 •  
 • Küläpillimiihi päiv
 •  
 • Puigal tulõ näütemängupäiv
 •  
 • Kor’atas teedüst käsitüümeistride kotsilõ
 • Elo
   
 • 10 aastakka rahvamuusigat As’apuiõga
 •  
 • Jalost! Ma tulõ Sõmmõrpalost!
 • Märgotus
   
 • 24. radokuu 1953
 •  
 • Peebu Valve: pümme armastus om latsõ hukatus!
 • Kirä
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Kalapüüdmisvõistlus innekõkkõ nuurilõ
   
  28. radokuul kell 10 tulõ Vagula järve ijä pääl Roosisaarõ puulsõn otsan kalapüügivõistlus latsilõ ja näide vanõmbilõ.

  Võistlusõl ütenlüümise iist määnestki massu ei küstä, õnnõ tulõ hinnäst vähämbält 15 minotit inne võistlust kirja panda.

  Võistlusklassõ om kolm: kooni 14aastadsõ, 15–17aastadsõ ja suurõ inemise.

  «Latsi huvi om kalapüügi vasta suur,» seletäs võistlusõ kõrraldaja, Parksepä kooli tüüoppusõ oppaja Keldi Igor. Tä kõnõlõs, et kõrrald’ kolmõ aasta iist uma kooli opilaisilõ kalapüügivõistlusõ, sis tull’ ijä alt kallo vällä sikutama 19 poiskõist.

  Avvohinnas vei Igor poisi Peipsi pääle kalalõ, kala võtt’ sis häste ja poisi olli as’ast suurõn vaimustusõn.

  Seol võistlusõl saava avvohinna egä võistlusklassi kolm parõmbat (kink kalasaak kaal kokko kõgõ inämb). Viil pand Klaasseni Mait vällä uma avvohinna kõgõ suurõmba kala püüdjäle ja Keldi Igor esi kõgõ vähämbä kala püüdjäle.

  Kõik osalõja saava ka võistlusõ aigu suppi süvvä.

  UL

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!