Nummõr' 61
Viinakuu 12. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • OTSI
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
    Uudissõ
     
  • Haanin edimäne keelering'
  •  
  • Tüü-oppus maanuurilõ
  •  
  • Põlvah peetäs ettevõtjidõ messi
  •  
  • Kivisiin' poigõga!
  • Elo
     
  • Egälütel uma sõiraretsept'
  •  
  • Põh'amaiõ väikside kiili üttehoitmisõst om kassu
  • Märgotus
     
  • Võromaa om kõgõpäält õks võrokõisi uma
  •  
  • Tuiksoo Ester: sidet maaga tohe-i är häötä!
  • Kirä
    Kagahii
    Innembi
    Perämäne külg
     
     
    Mõisa-talus
     
    Seo ilma aigu tulõtadas kurvalt miilde, kuis vanast talguga tüüd tetti, ku pall'o nall'a sai ja kiäki tüü iist rahha es küsü.

    A pia sada aastat tagasi kaiva aolehe kiräts'ura talgukombõ pääle hoobis tõsõ nuka alt. Talguga tüütegemisen nätti juumisõ ja moraali sadamisõ soodustajat.

    Eriti vihadsõ olli Elu lehe kiräsaatja mõisatalgidõ pääle. Teoorjusõ aig oll' läbi, sundi es saa, a viinaga meelütä külh.

    1908. aasta 9. süküskuu leht' kirotas, et Räpinäl Miiksi mõisan omma pühäpäävädse linakakmisõ talgu muudu lännü. Rahvalõ tuvvas tsetvertnoi putõl' viina ja paar' korvi olut. Ku tüü tett, nakkas suur' tands'minõ, kost viil iispäävä hummogu väsünült kodo tuldas. Rahvas esi pitäv rehepesmise talgit, kon niisamatõ alkohol mängun om.

    2. poimukuu Elu kirut', et Urvastõn nakkas talguga tüütegemise kommõ är kaoma, a saksa nakkasõ tuust kombõst iks rohkõmb kinni võtma. Mõisaumanik von Samsonil omma tuu aasta kolmõ talgu olnu: põllu mahategemises, peediistutamisõs ja ristikhaina sissevedämises. Egä kõrd pakuti vodkat, viimäne kõrd juudi õkva tsetvertnoi är.

    Lõpun lüüdi joba väitsiga lahingut, kandimiis' Tedre Märt sai rassõlt haavata. A mõisa kutsar' oll' kubija hobõsõlõ jalgu tõuganu.

    Olõ-i sõs imehtä, et edimädse aasta kolhoosin näütivä inemisile kah nigu üts' pikälelännü talus – palka nigunii es saa, a nall'a pidit esi tegemä. Säält sõs tuu juumisõ muud kolhoositüü man manu harisigi – mõisatalgist.

    Saarõ Evar
     
     
    Mis sa arvat?
     
     
    Ilm
    Uma Internetin
     
     Kae, miä ütel´!


    Mul om tan muro pääl, jah, delikatessi säänest ja määnest!

    Poliitik Padari Ivari kitt ummi partsõ, kiä elässe «Stenbocki majan» (Kroonika)


     
       
     Uma Lehe sõbõr!