Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
   
  Perämädse Ene vana Võromaa viktoriin
   
  Viimne Ene (tä pallõl’ hinnäst võro-perätselt kutsu Perämädses Enes) pand’ Uma Lehe lugõjidõ jaos kokko viktoriini vana Võromaa kotsilõ – egäst kihlkunnast om vällä märgitü üts küsümüs.

  Uma Leht uut viktoriini vastussit 19. radokuu pääväs e-postiga info@umaleht.ee pääle vai postiga
  Uma Leht,
  Tarto uulits 48,
  65609 Võro liin.


  Avvohinna:

  Uma Pido DVD ja hamõ, vahtsõnõ latsilauluplaat «Mina lätsi Siidile», vana Võromaa sainakaart ja Uma Lehe kott.

  Kanepi kihlkund

  Kes tuu kirämiis om sündünü Karaskil Tinno talon? Tä om kirotanu umast kodost ja kodokandi inemiisist.
  • Weizenbergi August
  • Rohu Richard
  • Erlemanni Robert

  Karula kihlkund

  Kes oll’ inne Lainet Kaika nulga rahvatohtri? Laine sündümise aigu näkk’ tä är, et taast tütrigust saa timä tüü jakkaja.
  • Aava Kadi
  • Saarõ Katri
  • Aasa Kadri

  Harglõ kihlkund

  Harglõ kandin om hulga jõõveerist hainamaad. Üte sändse pääl kasus Eesti jämmüse poolõst tõõnõ tamm:Sõakolga tamm. Kuis tuud hainamaad kutsutas?
  • vand
  • tond
  • kond

  Urvastõ kihlkund

  Kelle talo perrä om Kuldrõ hindäle nime saanu?
  • Kulde-Emmi talo
  • Kulda-Mari talo
  • Kuldi-Jüri talo

  Rõugõ kihlkund

  1875.a. tetti Jaani-Peebu küllä kihlkunnakuul tütärlatsilõ. Kuis rahvas kutsõ toda kuuli?
  • Koogikuul
  • Pudrukuul
  • Tordikuul

  Põlva kihlkund

  Himmastõ külän om sündünü üts keelemiis, kedä kutsuti ka peris Vanavara aidamehes. Kes tuu om?
  • Vahtra Jaan
  • Kõivu Madis
  • Hurda Jakob

  Räpinä kihlkund

  Kuis kutsutas Määrästü suu pääl kasuvat murakat?
  • Molohk
  • Tolvan
  • Suulohk

  Vahtsõliina
  Kihlkund


  Kuis kutsuti sääl miihi rahvarõiva päälüsrõivast?
  • Hõrnak
  • Härmäk
  • Härmäsk

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!