Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
  Raamat kotussõnimmist
   
    
   
    
  Kedä huvitasõ vana Võromaa kotussõnime, saa hääd teedüst kotussõnimmi-uurja Saarõ Evari raamatust «Võrumaa kohanimed», midä saa osta raamadupuutõst.

  Vana Võromaa kõgõ harilikumba kotussõnime andva väiku võimalusõ aolukku ja kultuurilukku tagasi kaia. Harilikkõ nimmi tähendüst ja tegünemise põhimõttit seletedäs keeletiidüse ja rahvatiidüse abiga. Nimmi aoluu uurmist tan raamatun olõ-i.

  Kõgõ sagõdadsõmb nimi vanal Võromaal om Jaanimägi: noid om mi maal kokko 89 tükkü.

  Raamat om Saarõ Evari doktoritüü, mille tä kaits’ joulukuu keskpaigan.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!