Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
  Uma keele arotus
   
  Võro instituut vidä edesi avalikkõ arotamiisi võro keele ja kultuuri üle. Tõõnõ arotus tulõ 19. radokuu pääväl kell 17.15 Võro instituudin, teemas om «Määne om «õigõ» võro kiil?» Arotust juht Silla Sixten.

  Edimädsel arotusõl olli jutus võro kiräkeele teema: milles om kiräkiilt vaia, kuis võro kiilt kirja panda ja määne kiräpilt lugõjalõ passis. Arotusõst ossavõtnuisi mõttist tull’ vällä ütstõõsõlõ küländ vastakäüjit arvamiisi.

  Kõnõldi, et olda-i harinu võro keele kiräpildiga, säälhulgan q-tähega ja tuu tege lugõmisõ rassõmbas. Keelil, midä om pikkä aigo õnnõ kõnõld ja väega veidü kirotõt, ommaki inämbüisi säändse hädä. A ilma uman keelen kirotamisõ ja mõttidõ edesiandmisõlda iks peris läbi ei saa ni tan tulnu löüdä lahenduisi, midä võinu võimaligult pallo umas võtta.

  Edimädsest arotusõst kasvi vällä järgmädse jututarõ teema. Instituut uut nii huviliidsi ku as’atundjit ummi arvamiisi ja mõttit vällä ütlemä 19. radokuu pääväl (19.02) kell 17.15 Võro instituuti. Kiä saa-i arotusõlõ tulla, või ummi mõttit saata kiräga aadrõsi pääle wi@wi.werro.ee.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!