Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
  Uma Pido jaos säeti 17 laulu
   
  Võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursi jaos säeti 17 laulu. Suurõmb jago näist omma kirotõdu segäkoorilõ, a om ka miihi- ja naisikoorilaulõ.

  Laulõ nakkas hindämä viie inemisega þürii: viiemeistri Ripsi Piret, Eesti kooriütisüse mentor ja koorijuht Jürgensoni Heli, edimädse Uma Pido kuurõ üldjuht Otsari Silja, Põlva maakunna koorijuhi Tammeoro Saidi ja Lindali Kalev.

  Seo kuu tege þürii otsussõ, mändse laulu avvohinda väärt omma.

  Võitja saava avvohinna keväjä, ku tulõ Põlva naisikoori Mai ja Võro segäkoori Hilaro ütine kontsõrt. Sääl kontsõrdil saa ka parõmbit konkursitöid kullõlda.

  Koorilaulõ ja -säädide konkurss tetti 2010. aastal Põlvan Indsikurmun tulõva tõsõ Uma Pido jaos. Konkursi avvohindu jaos om kultuurkapital andnu 35 000 kruuni.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!