Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
  Laulu vägi Parksepän
   
  Rahmani Jan
       
   
   
  Uma Pido laulukuurõ üldjuht Otsari Silja juhat’ latsilauluplaadi ja Uma Pido DVD kaejatsil «Haani miist» Latsõ lei laulõ perrä kõvva tandsu Põlva mehe «Haani miist» laulman
       
  Parksepä koolimajan sai minevä pühäpäävä kuulda, nätä ja tunda umakeelidse laulu väke: vägevä kontsõrdiga peeti maaha edimädse Uma Pido DVD ja vahtsõ latsilauluplaadi kaejatsi.

  Nuu paarsada inemist, kiä kaejatsilõ tulnu olli, saiva vägevä kontõrdi. Üles astõ Võromaa latsõ ja kandlõmängjä, lauluimändä ja ansambli Tsibipudina, Folkräüss ja Nikns Suns (Purõja Pini).

  Tuu perämäne ülesastja pand’ üten hüppämä latsõ, kedä oll’ publiku siän väega hulga.

  Uma Pido DVD pääl om ülesfilmitü edimäne võrokeeline laulupido, miä peeti minevaasta 31. lehekuu pääväl Võro liinan. Katõ DVD-plaadi pääl saa kaia pido pääväprogrammi ja pääkontsõrti.

  «Mina lätsi Siidile» om kirivä sõnnuraamatuga latsilauluplaat, kos pääl om vanõmbit ja vahtsõmbit võrokeelitsit latsi ütlemiisi, laulõ ja üts unõjutt.

  Plaat om jakus edimädsele latsilauluplaadilõ «Laulami latsiga, laulami latsilõ».

  Nigu edimäst latsilauluplaati, naatas ka vahtsõt kinkmä egäle Võro vai Põlva haigõmajan sündünüle latsõlõ. Huvilidsõ saava Uma Pido DVDd ja vahtsõt latsilauluplaati osta Võro instituudist.

   
  Juhtkiri: Rassõl aol avitas kultuur
   
  Rassõl aol otsva inemise inämb api selgeltnägijide ja posijidõ käest. Hää, ku om noid, kiä inemiisi murrit kullõsõ, a posijidõ man om oht pettä saia.

  Äkki olõs targõmb otsi tukõ umast kultuurist? Tegijä andva tollõs võimaluisi külh. Minevä nädäli oll’ hulga kotussit, kos võrokeelist laulu kuulda sai. Laisõmba es piä tarõst vällägi minemä, telekas tõi mitu asja kodo kätte.

  Häste tettü kultuur tege meele parõmbas ja pää selgembäs. Esiki kaiblõminõ mõos nal’akalt, ku tä om ilosa laulu sisse pantu ja ilostõ ette kantu. Nii oll’ ka Contra ja sõpru sõnnu pääle tett lauluga, miä telesaatõ MI kaiblõmislaulõ võistlusõ är võitsõ.

  Tege jo meele rõõmsas, ku lauldas, et: rahapaa man om ju ummõtõ mi uma miis, olõs tä sis mõnõ krooni Võrumaale tiis.

  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!