Nummõr' 173
Vahtsõaastakuu 27. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussisõit aja meele hapus
 • Uudissõ
   
 • Keerujutt ministriherräga
 •  
 • 24. vahtsõaasta-kuul peeti...
 •  
 • Vahtsõnõ latsilauluplaat
 •  
 • «Mino Võromaa» 22. võistlus
 • Elo
   
 • Saksa sõidi saaniga...
 •  
 • Kiri Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Kaivu Kaupo: majanduskriis tuu noorõ kaitsõväkke
 •  
 • Ütine jõud om kimmämb!
 • Perämine külg
  Kirä
   
  Mälestüisi püürhällüst
   
  Lahendi minevädse lehe latsi mõistatusõ är ja sai vastussõs püürhäll. Tulõ miilde, et latsõn iks esä tekk’ püürhällü lumbi vai niidü pääle, ku vesi oll’ kimmäs ijäs külmänü.

  Kurõnurmõ kooli vastan üle tii oll’ suur Uibutarõ lump. Seo aeti lumõst puhtas suurdõ valli ja ehitedi püürhäll. Suurõmba poisi andsõ kimmä huu sisse ja väiku poiss Heino linnas’ kelgu päält olaga vasta külmänüt lumõhangõ. Murdsõ rangluu är.

  Illatsõmbast aost om meelen, kuis Jägeri Evald oll’ uma Villa turismitalo lumbi pääle kah sõprutsõõri JA-PA-VA üllätüses püürhällü tennü. Ollimi iks joba vana, 70. aastidõ läve pääl.

  Mehe andsõ huugu. Ors oll’ küländ pikk ja regi kah suur. Sinnä mahtu istma mitu naist. Oh tuud lusti ja nall’a, naisi kilgutamist ja naaru! Larm oll’ nii kõva, et külä pini pandsõva haukma.

  Võrokõisi lugõmisõ raamatun om kah püürhällüst kirotõt: «...kon oll’ tiik vai järvekene käeperrä, panti iä sisse saivas pistü, vankriratta pääle. Pikä orrõ otsa säeti kelk, midä sis hirmsa hunniga ümbre aeti.»

  Aituma ka Saarõ Evarilõ ilosa tsehkendüse iist!

  Allasõ Endla Võrolt


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!