Nummõr' 173
Vahtsõaastakuu 27. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussisõit aja meele hapus
 • Uudissõ
   
 • Keerujutt ministriherräga
 •  
 • 24. vahtsõaasta-kuul peeti...
 •  
 • Vahtsõnõ latsilauluplaat
 •  
 • «Mino Võromaa» 22. võistlus
 • Elo
   
 • Saksa sõidi saaniga...
 •  
 • Kiri Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Kaivu Kaupo: majanduskriis tuu noorõ kaitsõväkke
 •  
 • Ütine jõud om kimmämb!
 • Perämine külg
  Kirä
   
  «Mino Võromaa» 22. võistlus
   
  Võro instituut kuulutas vällä 22. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

  Võistlusõlõ oodõtas juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, märgotuisi, laulõ ja muid kirätöid. Teema valimisõl pallõldas meelen pitä hindä vannusõrühmä teemasiid, a jutu päälkiri tulõ hindäl vällä märki.

  1.–5. klassi latsilõ omma järgmädse teema: «Suvõ värvi (värvilidse luu suvõaost)», «Jõulujutt», «Kuimuudu kodoeläjä pühhi pidävä», vällämõtõld tegeläisiga muinasjutt, «Mu vanavanõmba ja näide elo (kombõ, süük, uskmisõ jne)», «Tondi, pininuki ja tõsõ».

  6.–9. klassi teema: «Mu vanavanõmba ja näide elo (kombõ, süük, uskmisõ jne)», «Võro kultuuri aabits», «Mu hindä vällämõtõld muinasjutt», «Võromaa märgi», «Laul tege rõnna rõõmsas», «Tundmalda eläjä Võromaa mõtsun».

  10.–12. klassi teema: «Võro kultuuri aabits», «Võro kirändüse lätte», «Võromaa märgi», «Laul tege rõnna rõõmsas», «Tundmalda eläjä Võromaa mõtsun», «Egäpääväne koolielo läbi näütemängu».

  Võro instituut uut latsi ja nuuri võistlustöid ildambalt 27. radokuu (27.02) pääväs. Tüü tulõ saata nii paprõ pääl latsõ hindä käekiräga (Võro Instituut, Tartu 48, 65609 Võru) ku meiliga: kadri.laube@wi.werro.ee. Üts osavõtja või saata kooni kolm tüüd.

  Parõmba tüü trükütäs är «Mino Võromaa» 22. raamatun. Põimukuun omma võistlusõ avvohindu jagaminõ ja raamadu kaejadsi Võrol Kandlõ kultuurimajan. Teedüst saa www.wi.ee vai Laube Kadri käest tel 782 8753, 511 7348.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!