Nummõr' 173
Vahtsõaastakuu 27. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussisõit aja meele hapus
 • Uudissõ
   
 • Keerujutt ministriherräga
 •  
 • 24. vahtsõaasta-kuul peeti...
 •  
 • Vahtsõnõ latsilauluplaat
 •  
 • «Mino Võromaa» 22. võistlus
 • Elo
   
 • Saksa sõidi saaniga...
 •  
 • Kiri Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Kaivu Kaupo: majanduskriis tuu noorõ kaitsõväkke
 •  
 • Ütine jõud om kimmämb!
 • Perämine külg
  Kirä
   
  Vahtsõnõ latsilauluplaat
   
    
   
    
  8. radokuu pääväl kell 15 näüdätäs Parksepä koolin vahtsõt, tõist võrokeelist latsilauluplaati «Minä lätsi siidile» ja Uma Pido DVDd. Om ka kontsõrt, pääesinejäs Umalt Pidolt teedä Nikns Suns (Purõja Pini).

  «Seo plaat olõ-i mõtõld õnnõ kõgõ tsillembile,» selet’ vahtsõ latsilauluplaadi kokkosäädjä Laube Kadri. «Plaadi pääl laulva eri vannusõn inemise laulõ regilaulust popini. Midägi meeleperäst om sääl egän vannusõn latsilõ.»

  Lisas laulõlõ saa kullõlda ka unõlaulõ, latsi ütlemiisi ja lugõmiisi ni eski unõjuttu. Kokko om plaadi pääl 26 luku.

  Laube Kadri ütel’, et plaadi nimi «Minä lätsi Siidile» sai rahvalauluria perrä vällä valitu selle, et tuu või ka tähendä, et lats sai uma laulu CD (sii-dii) pääle.

  «Noil Võromaa latsil, puntõl Folkräüss ja Tsibipudina’ om seo edimäne plaadi pääle laulminõ,» selet’ tä.

  2004. aastagal vällä annõtut edimäst latsilauluplaati om Põlva ja Võro haigõmaja sünnütüsosakunnan kingitü inämb ku 3000 sündünüle latsõlõ. Ka vahtsõnõ plaat saa vana Võromaa latsilõ edimädses kingitüses. Plaadi and’ vällä Võro instituut.

  Harju Ülle


   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!