Nummõr' 172
Vahtsõaastakuu 13. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido sai avvohinna
 • Uudissõ
   
 • Rõugõn saa luudusõ pildistämist oppi
 •  
 • Perimüskultuuri laagri Mõnistõ koolin
 •  
 • 10.rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Kavval tsirk eläs poodin
 • Elo
   
 • Kauna Toomas jaht koprit Brendaga
 •  
 • Katariina tandsutütrige vägi otsa ei saa
 • Märgotus
   
 • Näkke-kitke ummi inemiisi!
 •  
 • Tagamõtsa Tarmo edimädse: mälehtüsest kultuuripärlini
 • Kira
  Perämine külg
   
  Perimüskultuuri laagri Mõnistõ koolin
   
    
   
  Alvela Mati mõistsõ korvitegemist nii põnõvalt opada, et laagrilatsõ kulssi, silmä pään helkämän 
    
  Traditsioonis saanu, säitsmes latsi talvinõ perismüskultuurilaagri oll’ 3.–4. vahtsõaastakuu pääväl Mõnistõ põhikoolih.

  Laagrihe tull’ 26 last vana Võromaa koolõst. Mi koolist sõitsõ laagrihe neli last.

  Laagri edimädses tüüs oll’ vitsust asju tegemine: teimi alusõ, vahru ja kimbu. Mul tull’ kõgõ parõmbahe vällä alus. Kõiki naid asju saa tarvita kotoh ütskõik määndside pühhi aigu.

  Edimädsel pääväl teimi hindäle esi nii lõuna- ku ka õdagusöögi. Üteh tettü ja üteh süüdü süük oll’ ekäpiteh laagriperäline. Opsõmi rahvalikkõ tandsõ nigu labajalavalss, krakovjakk jms. Kävemi Mõnistõ kodoluumuusõumih kaemah, mis sääl nätä oll’. Päävä lõpõtusõs kaimi DVDd Umast Pidost.

  Tõõsõl pääväl loimi võrokeelist kodoluuraamatut, opsõmi võro keele õigõt välläütlemist. Laagri lõpuh oll’ viktoriin. Edimäst kotust jäivä jagama kats ütenimelist võistkunda:Pudsunudsija. Üteh noist olli ma kah.

  Säändseh laagrih käve ma joba viies kõrd.

  Rohtla Janeli, Vilustõ kooli 8. klassi opilanõ

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!