Nummõr' 172
Vahtsõaastakuu 13. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido sai avvohinna
 • Uudissõ
   
 • Rõugõn saa luudusõ pildistämist oppi
 •  
 • Perimüskultuuri laagri Mõnistõ koolin
 •  
 • 10.rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Kavval tsirk eläs poodin
 • Elo
   
 • Kauna Toomas jaht koprit Brendaga
 •  
 • Katariina tandsutütrige vägi otsa ei saa
 • Märgotus
   
 • Näkke-kitke ummi inemiisi!
 •  
 • Tagamõtsa Tarmo edimädse: mälehtüsest kultuuripärlini
 • Kira
  Perämine külg
   
  Rõugõn saa luudusõ pildistämist oppi
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Luudusõpildimiis Tartese Urmas 
    
  30. vahtsõaastakuust 1. radokuu pääväni oodõtas Rõugõ valda Saarlasõ küläliisimajja luudusfoto-huviliidsi – luudusõpildistäjä Tartese Urmas vidä sääl oppust «Eesti loodusfoto meistriklass».

  «Oppus om mõtõld noilõ, kiä tahtva parõmbit pilte tetä,» seletäs Tartese Urmas. «Kõgõ inämb om oppusõst kassu sis, ku saat üten meistriga asja uuri, küssü ja pruuvi.»

  Oodõdu omma huvilidsõ koolilatsist vanõmbidõ inemiisini vällä.

  Kolmõ päävä joosul kõnõldas pilditegemisest, arvutin pilte kobistamisõst ja ka tuust, kuis ja kohe olõssi kõgõ parõmb ummi pilte rahvalõ näütämises vällä panda.

  Rõugõ kant om Tartese Urmasõ sõnno perrä foto-oppusõ jaos hää kotus: sääl om, midä pildistä.

  Luuduspildistäjä kitt tervet Võromaad ja lugõ ette paiga, kon häid pilte tetä saa: Suurõ Munamäe torn (viimätsel aol omma säält väega ilosa vaatõ), Rõugõ Ööbikuorg, Hinni kanjon, Kisõjärve luuduskaitsõala, Taivaskoda, Meenikunnu samblõsuu (esieränis seeneaol).

  Oppusõ kõrraldaja om Mahtra rahvakuul. «Kimmähe ooda oppusõlõ huviliidsi ka kavvõmbast ku Rõugõ vallast,» kuts rahvakooli vidäjä Tuberiku Toivo, kiä om kõrraldanu rahvakooli mitmõsugutsit oppuisi, luuduslaagrit, kokkosaamiisi ja kontsõrtõ jo viis aastakka.

  «Mul om kolmõ luudusfoto-oppusõga hää kogõmus mineväst aastast: seo om põnnõv ettevõtminõ, kon ei kõnõlda õnnõ fotondusõst, a ka luudusõst ja elost hindäst.»

  Tuberiku Toivo eläs Tal’nan, a ehitäs üten naasõ Kajaga Rõugõ vallan Roobi külän üles naasõ suguvõsa talokotust.

  «Võromaa tekk’ mu är edimädset silmäpilgust,» ütles Tuberiku Toivo ja seletäs, et tälle miildüs võro kiil nii väega, et tä pallõs ummil naabriil hindägä õnnõ võro keelen kõnõlda.

  «Rõugõ vald om nii lämmä suhtumisõga ja edumiilne, et mul om tahtminõ umma tüüd inämb ja inämb siiäkanti toimõnda,» kõnõlõs Toivo.

  Täl om mõttõn luvva Viitinä luudushariduskeskus.

  Viil taht tä Rõugõn kõrralda vähämbält üte tunnõdu klassiga-, jazz- vai folkmuusigu kontsõrdi kuun – joba om olnu Rannapi Reinu kontsõrt ja tulõman Mäe Tõnisõ uma.


   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!