Nummõr' 172
Vahtsõaastakuu 13. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido sai avvohinna
 • Uudissõ
   
 • Rõugõn saa luudusõ pildistämist oppi
 •  
 • Perimüskultuuri laagri Mõnistõ koolin
 •  
 • 10.rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Kavval tsirk eläs poodin
 • Elo
   
 • Kauna Toomas jaht koprit Brendaga
 •  
 • Katariina tandsutütrige vägi otsa ei saa
 • Märgotus
   
 • Näkke-kitke ummi inemiisi!
 •  
 • Tagamõtsa Tarmo edimädse: mälehtüsest kultuuripärlini
 • Kira
  Perämine külg
   
  Uma Pido sai avvohinna
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Eesti hotelle ja restoraanõ liidu juht Visnapuu Donald (hääd kätt) and’ minevä neläpäävä Uma Pido pääkõrraldajalõ Ojari Triinulõ avvohinna «Aasta parim 2008». Üte Uma Pido laulu, «Perräjäänü», esit’ paiga pääl muusigamiis Ilvesse Aapo. 
    
  Minevä neläpäävä, 8. vahtsõaastakuu pääväl nimmati edimäne võrokiilne laulupido Uma Pido 2008. aasta kõgõ parõmbas piirkundligus ettevõtmisõs. Avvohinna and’ vällä Eesti hotelle ja restoraanõ liit.

  Liidu tegevdirektri Visnapuu Donald põhjõnd’ Uma Pido vällävalimist tuuga, et Uma Pido jäi silmä nii Eestin ku eski vällänpuul Eestit. Uma Pido oll’ ka iinkujos tõisilõ:ku pall’o inemise ja ammõdi kuuntüüd tegevä, või är tetä suuri asjo.

  Eesti hotelle ja restoraanõ liidu liikmõ löüdse ka tuud, et võrokiilne laulupido and’ pall’o mano tervele Lõunõhummogu-Eesti turismipiirkunnalõ – teno pidolõ teedäs mi kanti inämb ja tahetas mi ello kaema tulla.

  Umma aastaavvohinda and Eesti hotelle ja restoraanõ liit vällä 1994. aastagast.

  Aastaavvohinna «Aasta parim» saa asotus, ettevõtõ vai ütsik inemine tuu iist, et om üten avitanu Eesti hotelli- ja restoraanimajandusõ vai turismi arõnõmisõlõ.

  Avvohinna saaja valiva kõik liidu liikmõ ütenkuun.


   
  Juhtkiri: Avitami hädäliidsi!
   
  Parhilla om rassõ aig. Innekõkkõ muidoki tervüseviaga inemiisil ja pensionäärel, kiä omma sotsiaalministeeriumi hambarattidõ vaihõlõ jäänü.

  Päält tuu, et inemiisi raha hõl’os kongi puutri-ilman ja uut säält välläpästmist, om ka segähüst pall’o.

  Ku sotsiaalkindlustusammõtihe asja om, sis inne lõunat olõ-i mõtõt sissepäsemist pruuvmagi minnä – ussõ takan istus mitukümmend murõligu näoga pensionääri, kõik tahtva teedüst saia, midä nä tegemä vai mändsit paprit täütmä piät.

  Ammõdi telehvoninumbri päält üteldäs kah, et tuu om üle koormatu ja pruuvkõ ildampa.

  Kõik taa jandal tulõtas miilde latsõmängu: tulõ lats joosuga ja hõikas: «Vanaimä-vanaesä, ma mõtli vahtsõ laheda mängu vällä, nakkami kõrraga mängmä, mul olõ-i aigu inne seletä, kuis tuu käü!»

  Sis naatas mängmä, vanakõsõ saa-i midägi arvo, kopõrdasõ ja lats om torssunu, et timä ettekujotus lahedast mängust täüde es lää.

  Sotsiaalministeerium-lats om kah hulga vahtsit asjo vällä märknü, näid maru hääs pidänü ja imehtäs parhilla, mille kõik summa juusk.

  Saa-i tan Võromaal luutma jäiä, kuna ministeeriumiammõtnigõl mudsu päähä tulõ. A võrokõsõ omma kõgõ rassõ ao nii üle elänü, et avitasõ ütstõist. Ku tunnõti mõnt haigõt vai vanna inemist, kiä parhilla hädän om, sis pakkõ umma api.

  Lainakõ rahha niikavvas ku pension jäl juuskma nakkas, avitagõ paprit täütä, pensioni ilma rahalda kodotuumist küssü jne.

  Hääd tetä om hää. Ja mitte õnnõ jõuluaigu.


  Harju Ülle, päätoimõndaja


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!