Nummõr' 171
Joulukuu 30. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Vana Võromaa 2008. aastagal
  2008. aastagal juhtu vanal Võromaal egäsugtsit tähtsit asjo
   
 • Edimäne Uma Pido 31.05 Kubijal
 •  
 • Vana Võromaa piirisildi saiva üles
 •  
 • Põlva maavanõmba edimäne aastak
 •  
 • Linte külä uhkus – Meinhardi Helina
 • Elo
   
 • Kihlkundõ korõmbidõ mäki pääl
 • Märgotus
   
 • Aastatsõõr vana Võromaa rahvaga
 •  
 • Marrani Riina: murõt tege tuu, et vanõmbil olõ-i latsi jaos aigu!
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
  Kira
   
  Nigola Salme 1920-2008
   
   
  14. joulukuu pääväl kuuli Nigola Salme: Harglõ kihlkunna vana keele kõgõ tunnõtumb korjaja ja uurmistüü «Hargla murraku konsonantism» kirotaja.

  Salme esi oll’ peri Põh’a-Villändimaalt Uusnast, a saatus sääde tä just võru keele ütte kõgõ esierälidsembät pruuki uurma. Ku tä 1948. aastal Mõnistõn keelekorjamist alust’, olli elun viil 1860. aastil sündünü inemise.

  Salme raamat om ainukõnõ klassikalidsõ vormiga helüaolugu, miä om vanast võru keelest kunagi kirutõt. Timä elu es olõ kerge, selle et murdõuurja ammõtin pidi tä tüün käümä Tal’nan, a uma miis, kuulsa kiilimõistja Nurmekunna Pent oll’ Tsiberin, sõs tüül Villändin ja lõpus Tartun ülikooli man. 1990. aastil, ku Salme lõpus kah Tartulõ elämä pässi, opas’ tä umast kogõmusõst Pajusalu Karli, Jüvä Sulõvit ja tõisi nuuri võru keele uurjit. Ütenkuun käüti egä suvi kiilt korjaman. Salme käve viil vanutsõn iän ka võro keele sõnaraamatidõ kuunolõkil. Nüüt sai tä Raadi matusaida Pendi kõrvalõ puhkama.


  Saarõ Evar

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!