Nummõr' 61
Viinakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Haanin edimäne keelering'
 •  
 • Tüü-oppus maanuurilõ
 •  
 • Põlvah peetäs ettevõtjidõ messi
 •  
 • Kivisiin' poigõga!
 • Elo
   
 • Egälütel uma sõiraretsept'
 •  
 • Põh'amaiõ väikside kiili üttehoitmisõst om kassu
 • Märgotus
   
 • Võromaa om kõgõpäält õks võrokõisi uma
 •  
 • Tuiksoo Ester: sidet maaga tohe-i är häötä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
   
  Lasva rahvas Paunvere laadal
   
  Ku kuulsõ, et Lasva vald kõrraldas rahvalõ 25. süküskuu pääväl tasolda sõidu suurõlõ Paunvere vällänäütüsele, sis panni õkvalt nime kirjä. Et nätä iks uma silmäga tuud müllü.

  Ku Võrost vällä sõidimi, oll' ilm illos, a ku paigalõ joudsõmi, pand' vihma valama ja tuu tekk' meele mõros.
  A kaemist sääl oll. Kaimi pinnenäütüst, nunn'unäütüsel jäi kõgõ inämb silmä kapstapää, miä kaalõ 14 killo, ja 28-kilolinõ kürvits. Oll' ka 800-gramminõ tomat' ja üte tomadi, kiä näütsivä «kiilt».

  Et lämmind saia, sei hernesuppi, ostsõ sis kinda kätte ja tahtsõ väega kodoaida mõnt istikut kaia. Osti maarjakõo istikit ja sis vei nuu padavai muta müüdä bussi ärä.

  Bussin oll' iks väiku jutuajaminõ kah, et kiä midä ostsõ ja ku pall'o rahha är kulut'. Kõgõ suurõmb ost oll' 700 ja kõgõ vähämb kats' kruuni.

  Tennätä tulõ Siljat, kiä võtt' bussi üten akordioni. Oll' ka vanakuradimask', mille lõustaga trikke tetti. Naarda sai parralt ja kokkovõttõn oll' torrõ päiv.

  Riitsaarõ Laine
   
   
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mul om tan muro pääl, jah, delikatessi säänest ja määnest!

  Poliitik Padari Ivari kitt ummi partsõ, kiä elässe «Stenbocki majan» (Kroonika)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!